Naše historie

Poznej Tovaryšstvo v České Republice

Česká Provincie Tovaryšstva Ježíšova

S činností jezuitů se dnes můžete setkat téměř na celém světě. Teritoriálně jsou však rozdělení do jednotlivých provincií. Na území České republiky působí v současnosti několik desítek jezuitů, kteří žijí v šesti komunitách: v Praze, Brně, Olomouci, Děčíně, na Velehradě a Svatém Hostýně.

Naše činnosti

Práce českých jezuitů je rozmanitá. Někteří vedou kurzy duchovních cvičení, další pracují se studenty a mladými lidmi, jiní působí jako univerzitní profesoři a další zase v duchovní správě.  Máme i vědce ve Vatikánské observatoři a také lidi, kteří pracují u tisku. Svatý Ignác z Loyoly chtěl, aby jezuita byl vždy připraven k poslání kamkoli. To je právě důvod, proč můžete nalézt jezuity zaměřené na nejrůznější úkoly a pracující v různých oborech: vzdělávání, pastorace studentů, duchovní doprovázení a exercicie, vědecký výzkum, práce s lidmi ve farnosti, a mnohem více.

Být jezuitou znamená

dívat se na svět s vizí

Jsme přesvědčeni, že Bůh je aktivně přítomný v hloubce všech věcí, i v častokrát bolestivé realitě všedního dne. Je naším posláním hledat jeho vůli v této realitě.

být vyslaným na misi

Pro nás nejsou extrémní situace koncem naší práce, ale novou výzvou, které s Boží pomocí čelíme. Jsme často vyslání právě na tyto „hranice“, abychom tam plnili naší misi.

žít život s vášní

Neustále nás pohání touha objevovat, pracovat na nových věcech a snažit se vždy o více (MAGIS) – a to všechno pro větší čest a slávu Boží.

Lide
4. 6. 2021

Jan Adamík

Otázka povolání je velmi osobní věc jak z hlediska vnitřního, tak i vnějšího. Když jsem byl malý, jedna paní mi často říkala, že bych mohl být knězem. V době dospívání se…
Lide
4. 6. 2021

Pavel Kotěra

Pavel Kotěra se narodil roku 1985 v Havlíčkově Brodě. V roce 2016 dokončil studium na Fakultě veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. V srpnu 2020 byl přijat do noviciátu…
Lide
4. 6. 2021

Pavel Ambros

Od roku 1995 žiji a pracuji v Centru Aletti v Olomouci, kde společně s ostatními jezuity a našimi spolupracovníky naplňujeme poslání tohoto apoštolského díla Tovaryšstva. Zkušenost společného života s mnoha lidmi, kteří sem přicházejí, mne…
Lide
4. 6. 2021

Pavel Bačo

Před čtyřmi lety jsem v Brně složil své slavné sliby v jezuitském řádu do rukou generálního představeného P. Adolfa Nicoláse SJ. Nyní se nacházím v Praze, kde jsem přebral farnost…
Lide
24. 6. 2021

Samuel Privara

Po studiu filosofie v Mnichově a teologie v Madridu je mou novou destinaci Praha. Po mnoha letech strávených na univerzitě se dostávám do nového prostředí a já se velice těším…
Lide
12. 7. 2021

Petr Havlíček

Jsem členem jezuitské komunity v Praze a působím jako socius provinciála. Do Prahy jsem přišel po ročním působením na sv. Hostýně. Dříve jsem pracoval pro akademickou farnost v Olomouci, kde…
Lide
12. 7. 2021

Miroslav Herold

V současné době doktorská studia historie a působím jako kaplan na Velehradě. Svou dizertační práci věnuji svému dávnému příteli sv. Janu Nepomuckému. Ve své dizertaci mě zajímá, proč a jak…
Lide
12. 7. 2021

František Hylmar

Jsem rektorem kostela sv. Ignáce a sloužím jako kněz i v dalších kostelech či společenstvích. Také dávám ignaciánské exercicie a duchovně doprovázím. Promýšlím, ověřuji si a snažím se uvádět do…
Lide
12. 7. 2021

Vojtěch Fojt

Zdravím,   jmenuji se Vojtěch Fojt, mám 26 let, a nacházím se teď momentálně na Velehradě, kde začínám svůj druhý rok magisterky. Vnímám to jako dobrý oddych od všeho toho…
Lide
12. 7. 2021

Václav Novotný

Třetím rokem studuji teologii v Bostonu na Boston College na fakultě School of Theology and Ministry. Zdejší kultura je v mnoha směrech odlišná, ale univerzální jezuitské charisma se nezapře. V komunitě žiji se…
Lide
12. 7. 2021

Petr Vacík

Petr Vacík se narodil roku 1977. Vyrůstal v Rumburku a v Praze. Během pražských studií na střední škole konvertoval a přijal křest. Vystudoval analytickou a enviromentální chemii na Vysoké škole…
Lide
12. 7. 2021

Josef Stuchlý

Josef Stuchlý se narodil roku 1966 v Ostravě, kde také v roce 1990 promoval na VŠB jako strojní inženýr. Do jezuitského řádu vstoupil v roce 1991 a noviciát prožil na…
Lide
12. 7. 2021

Pavel Koudelka

Právě se nacházím v Jiřetíně pod Jedlovou, kde jsem pověřen duchovní péčí o společenství sester voršilek. Sestry jsou o něco starší než já a mohu pozorovat, jak se naplňují slova…
Lide
12. 7. 2021

Ladislav Nosek

V současné době jsem superiorem komunity na sv. Hostýně. Na jezuitském řádu mě přitahovala jakási specifická kombinace různých kladů, která má za výsledek – možno říct – pružnou a zároveň…
Lide
12. 7. 2021

Petr Hruška

V letním semestru 2021 jsem dokončil první rok, dvouletého licenciátního studia spirituální teologie, naPapežské Gregorianské universitě v Římě. Zároveň jsem v červnu tohoto roku na Velehradu přijalkněžské svěcení. V současné…
Lide
12. 7. 2021

Jiří Hebron

Po zdárném ukončení studia teologie na Gregoriáně jsem se přesunul do Prahy, kde na Univerzitě Karlově pokračuji v dalších studiích. Dne 23. května 2020 jsem byl v kostele sv. Ignáce…
Lide
12. 7. 2021

Jan Regner

V současné době působím v Olomouci, kde se věnuji vysokoškolské pastoraci a duchovnímu doprovázení těch, kteří ve společnosti a v církvi hrají či mohou hrát nějakou důležitou úlohu. Je pro…
Lide
14. 7. 2021

Roman Frolek

Jmenuji se Roman a nacházím se teď na tzv. magisterce v Olomouci. Magisterka je obdobím mezi studiem filozofie a teologie. V létě jsem skončil filozofii v Krakově. Pocházím ze Zlína…
Lide
17. 7. 2021

Vladislav Šimák

Zajímám se o stále o historii a nové poznatky v přírodních vědách. Již dříve jsem proto obdivoval Tovaryšstvo Ježíšovo a jeho působení, které nejen v evropské historii mělo, a stále…

K prohloubení

Petr Vacík

Lorem ipsum et dolor samet etuam dolorum tuam.

Samuel Privara

Samuel Privara povídá o sobě a své motivaci vstoupit k jezuitům.

Pavel Banďouch

Lorem ipsum et dolor samet etuam dolorum tuam.