Pomáháme Ukrajině

Kdo a jak?

Tovaryšstvo Ježíšovo neboli Jezuité, Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Akademická farnost u Nejsvětejšího Salvátora a Vysokoškolské katolické hnutí (VKH) Praha spojují síly, aby efektivně pomáhali. Jezuité jsou přítomni v zemích aktuálního konfliktu a v zemích sousedních. Díky našim místním kontaktům máme bezprostřední znalost potřeb přímo na místě.

Jak mohu pomoci a kde slouží moje pomoc?

Milí dárci a příznivci pomoci Ukrajině.

Od 27.2 jsme v rámci projektu Pomáháme organizovali komoditní sbírku na Ukrajinu, později se přidala finanční pomoc, škola pro děti a výuka českého jazyka pro děti a jejich matky.

Po třech měsících se potřeby pomoci proměňují a my se snažíme na tuto změnu aktivně reagovat. Mockrát děkujeme za všechnu vaši pomoc. Bez vás by nebylo možné dát tolika lidem možnost nového začátku v životě.

 

Rádi bychom vás informovali o našich podzimních aktivitách a projektech s našimi ukrajinskými přáteli.

 • Založili jsme a vybavili třídu por víc než 20 ukrajinských druháků. Zrekonstruovali jsme prostory třídy včetně toalet.
 • Pokračujeme ve výuce češtiny.
 • Materiální a odborná pomoc jiným farním centrům na pomoc Ukrajině
 • Duchovní a psychologické doprovázení lidem v těžké situaci
 • Aktuálně chystáme vánoční dárky pro nejmenší děti a maminky v nouzi.

Finančně

Kde je nejvíce potřeba.

Možnosti

V CZK můžete přispět na účet ve FIO bance 2001999775/2010, variabilní symbol 0100.

V EUR můžete přispět na účet v PPF bance  CZ86 6000 0000 0020 2046 0011, variabilní symbol 0100.

Převody na účet jsou bez poplatku pro jakoukoli stranu, při platbách přes platební bránu se z daru odečítá administrativní poplatek 2 procenta. V případě potřeby je možné vystavit potvrzení o daru z daňových účelů (ekonomat@jesuit.cz).

Materiálně

Jezuité, Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město a Adakemická farnost u Nejsv. Salvátora organizují pomoc Ukrajině formou sbírky potřebných komodit.

Aktuálně (od pondělí 1.11.2022) noste, prosíme, pouze tento materiál:

 • standartní školní potřeby pro děti (sešity, nůžky, tužky, gumovací pera, pastelky, propisky, papír, omalovánky, fólie, kroužkové desky, vodové barvy, štětce)
 • drogerie: zubní pasty, kartáčky na zuby, hřebeny, dámské hygienické vložky, krémy, šampony, prášek na praní, úklidové prostředky
 • větší plastové krabice např. na hračky
 • Kde? Ječná 2, Praha 2 (vrátnice České provincie Tovaryšstva Ježíšova).
 • Kdy? Pondělí až čtvrtek 8:00-12:00 h., pátek 8:00-18:00 h., sobota a neděle ZAVŘENO.
 • Parkování není možné! Pokud byste chtěli dovézt větší množství, napište koordinátorce projektu na tereza@kostelignac.cz

Staň se součástí jezuitského díla i ty!

Mt 9,37  „Ježíš řekl svým učedníkům: Žeň je sice hojná, ale dělníků málo.“ Vyber si způsob, jakým i ty podpoříš žeň Páně!

Děkujeme za vaši podporu

Pomozte nám budovat Boží království, doprovázet rozlišování povolání mladých lidí, sloužit utlačovaným a znevýhodněným, podpořit přípravu a formaci nové generace jezuitů.

Finančně

Přispějte na konkrétní jezuitský projekt, který vám leží na srdci! Na požádání vystavíme potvrzení o daru za účelem daňově odpočitatelného nákladu.

Publikační činnost

Elektronická média

Rozlišování

Vzdělávání

Modlitbou

Naše díla mohou existovat i díky vám – díky vaší hmotné i duchovní podpoře. Jsme vděční za všechny vaše modlitby za jednotlivá díla a za Tovaryšstvo.

Odkazem v závěti

Podle platné legislativy může každý během svého života rozhodnout, kdo a co po něm bude dědit. Nemá-li zůstavitel zákonné dědice ani závěť, pozůstalost připadne státu. Pokud byste se rozhodli podpořit některý z našich projektů nebo Tovaryšstvo obecně, je možné vyjádřit svou vůli, jak se má majetek po smrti rozdělit. Toto se učiní sepsáním závěti, ve které se stanoví, komu co připadne. Po smrti je pak majetek zesnulého rozdělen podle přání vyjádřeného v této poslední vůli. Aby nenastaly zbytečné komplikace, je nejlepší využít při jejím sepsání služeb notáře.

Spoluprací

Vždy uvítáme ochotné a nadšené lidi, kteří by se chtěli podílet na budování Božího království již zde na zemi. Naše spolupráce může mít různou podobu – od jednorázových aktivit, přes občasnou výpomoc až po pravidelnou spolupráci. Možné je zapojit se do aktivit v sociální oblasti, pomoci při organizaci pastoračních aktivit, vykonat si stáž a praxi jako student nebo absolvent pedagogické fakulty ve škole Nativity, atd. Jsme otevřeni i dalším návrhům na spolupráci.