Pomáháme

Milí přátelé, dobrodinci, dárci a dobrovolníci. Moc děkujeme za všechnu vaši pomoc a podporu naší společné snaze pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Za uplynulý rok se nám společně povedl neskutečný kus práce. Založili jsme integrační třídu, kterou prošlo množství ukrajinský dětí. Stále pokračuje třída druhého ročníku ZŠ s víc než 20 žáky, kteří mají výborné studijní podmínky i díky vaší podpoře. Množství ukrajinských maminek dostalo jazykovou průpravu, aby se mohli lépe integrovat do české společnosti a popasovat s různými výzvami na trhu práce. Díky vašim štědrým darům jsme mohli podpořit materiálně nespočet uprchlíků a lidí bez domova na Ukrajině, v Polsku i přímo u nás. Tak jako nekončí válka na Ukrajině, a objevují se nové výzvy – zvláště v důsledků růstu cen, nekončí ani naše pomoc. Naopak, pokusíme se ji rozšířit tak, abychom dokázali obsloužit větší spektrum lidí, kteří se ocitají díky různým okolnostem v nouzi.

Děkujeme vám, že jste s námi a umožníte nám pomáhat.

Finančně

Přispějte na konkrétní projekt, který vám leží na srdci! Na požádání vystavíme potvrzení o daru za účelem daňově odpočitatelného nákladu.

Kde je nejvíce potřeba

Elektronická média

Publikační činnost

Rozlišování

Modlitbou

Naše díla mohou existovat i díky vám – díky vaší hmotné i duchovní podpoře. Jsme vděční za všechny vaše modlitby za jednotlivá díla a za Tovaryšstvo.

Odkazem v závěti

Podle platné legislativy může každý během svého života rozhodnout, kdo a co po něm bude dědit. Nemá-li zůstavitel zákonné dědice ani závěť, pozůstalost připadne státu. Pokud byste se rozhodli podpořit některý z našich projektů nebo Tovaryšstvo obecně, je možné vyjádřit svou vůli, jak se má majetek po smrti rozdělit. Toto se učiní sepsáním závěti, ve které se stanoví, komu co připadne. Po smrti je pak majetek zesnulého rozdělen podle přání vyjádřeného v této poslední vůli. Aby nenastaly zbytečné komplikace, je nejlepší využít při jejím sepsání služeb notáře.

Spoluprací

Vždy uvítáme ochotné a nadšené lidi, kteří by se chtěli podílet na budování Božího království již zde na zemi. Naše spolupráce může mít různou podobu – od jednorázových aktivit, přes občasnou výpomoc až po pravidelnou spolupráci. Možné je zapojit se do aktivit v sociální oblasti, pomoci při organizaci pastoračních aktivit, vykonat si stáž a praxi jako student nebo absolvent pedagogické fakulty ve škole Nativity, atd. Jsme otevřeni i dalším návrhům na spolupráci.