Rozlišuj

Nabízíme ti pomoc při hledání Boží vůle v tvém životě. Nauč se rozlišovat Boží hlas a najdi svou cestu

Volání a povolání

Nástroje

Služba

Úvod do

Věčné slovo

Věčné Slovo,

jednorozený Synu Boží,

nauč mě pravé velkomyslnosti,

nauč mě tobě sloužit, jak to právem zasluhuješ:

abych dával a nepočítal,

abych bojoval a nedbal ran,

abych pracoval a nehledal odpočinek,

abych se obětoval a nehledal jinou odměnu kromě vědomí,

že jsem splnil tvou vůli.

K prohloubení

Duchovní cvičení

Petr Vacík mluví o duchovních cvičeních

Volba

Jak na volbu v ignaciánské spiritualitě?

Duchovní doprovázení

Jiří Hebron mluví o duchovním doprovázení