Rozlišuj

Nabízíme Ti pomoc při hledání Boží vůle v Tvém životě. Nauč se rozlišovat Boží hlas v Tvém životě a najdi svou cestu

Volání a povolání

Nástroje

Služba

Úvod do

Věčné slovo

Věčné Slovo,

vroucně milované,

jednorozený Synu Boží,

naučmě pravé velkomyslnosti,

nauč mě tobě sloužit,jak toho právem zasluhuješ:

„abych dával a nepočítal,

abych bojoval a nedbal ran,

abych pracoval a netoužil po odpočinku,

abych se obětoval a nehledal jiné odměny než vědomí,

že jsem vyhověl tvé svaté vůli.“

K prohloubení

Duchovní cvičení

Petr Vacík mluví o duchovních cvičeních

Volba

Jak na volbu v ignaciánské spiritualitě?

Duchovní doprovázení

Jiří Hebron mluví o duchovním doprovázení