Osobní příběhy jezuitů

Poznej konkrétní jezuity, kteří vyprávějí svůj příběh

Lide
12. 7. 2021

František Hylmar

Jsem rektorem kostela sv. Ignáce a sloužím jako kněz i v dalších kostelech či společenstvích. Také dávám ignaciánské exercicie a duchovně doprovázím. Promýšlím, ověřuji si a snažím se uvádět do…
Lide
4. 6. 2021

Jan Adamík

Otázka povolání je velmi osobní věc jak z hlediska vnitřního, tak i vnějšího. Když jsem byl malý, jedna paní mi často říkala, že bych mohl být knězem. V době dospívání se…
Lide
12. 7. 2021

Jan Regner

V současné době působím v Olomouci, kde se věnuji vysokoškolské pastoraci a duchovnímu doprovázení těch, kteří ve společnosti a v církvi hrají či mohou hrát nějakou důležitou úlohu. Je pro…
Lide
12. 7. 2021

Jiří Hebron

Po zdárném ukončení studia teologie na Gregoriáně jsem se přesunul do Prahy, kde na Univerzitě Karlově pokračuji v dalších studiích. Dne 23. května 2020 jsem byl v kostele sv. Ignáce…
Lide
12. 7. 2021

Josef Stuchlý

Josef Stuchlý se narodil roku 1966 v Ostravě, kde také v roce 1990 promoval na VŠB jako strojní inženýr. Do jezuitského řádu vstoupil v roce 1991 a noviciát prožil na…
Lide
12. 7. 2021

Ladislav Nosek

V současné době jsem superiorem komunity na sv. Hostýně. Na jezuitském řádu mě přitahovala jakási specifická kombinace různých kladů, která má za výsledek – možno říct – pružnou a zároveň…
Lide
12. 7. 2021

Miroslav Herold

V současné době doktorská studia historie a působím jako kaplan na Velehradě. Svou dizertační práci věnuji svému dávnému příteli sv. Janu Nepomuckému. Ve své dizertaci mě zajímá, proč a jak…
Lide
4. 6. 2021

Pavel Ambros

Od roku 1995 žiji a pracuji v Centru Aletti v Olomouci, kde společně s ostatními jezuity a našimi spolupracovníky naplňujeme poslání tohoto apoštolského díla Tovaryšstva. Zkušenost společného života s mnoha lidmi, kteří sem přicházejí, mne…
Lide
4. 6. 2021

Pavel Bačo

Před čtyřmi lety jsem v Brně složil své slavné sliby v jezuitském řádu do rukou generálního představeného P. Adolfa Nicoláse SJ. Nyní se nacházím v Praze, kde jsem přebral farnost…
Lide
12. 7. 2021

Pavel Koudelka

Právě se nacházím v Jiřetíně pod Jedlovou, kde jsem pověřen duchovní péčí o společenství sester voršilek. Sestry jsou o něco starší než já a mohu pozorovat, jak se naplňují slova…
Lide
12. 7. 2021

Petr Havlíček

Jsem členem jezuitské komunity v Praze a působím jako socius provinciála. Do Prahy jsem přišel po ročním působením na sv. Hostýně. Dříve jsem pracoval pro akademickou farnost v Olomouci, kde…
Lide
12. 7. 2021

Petr Hruška

V letním semestru 2021 jsem dokončil první rok, dvouletého licenciátního studia spirituální teologie, na Papežské Gregorianské universitě v Římě. Zároveň jsem v červnu tohoto roku na Velehradu přijal kněžské svěcení.…
Lide
12. 7. 2021

Petr Vacík

Petr Vacík se narodil roku 1977. Vyrůstal v Rumburku a v Praze. Během pražských studií na střední škole konvertoval a přijal křest. Vystudoval analytickou a enviromentální chemii na Vysoké škole…
Lide
14. 7. 2021

Roman Frolek

Jmenuji se Roman a nacházím se teď na tzv. magisterce v Olomouci. Magisterka je obdobím mezi studiem filozofie a teologie. V létě jsem skončil filozofii v Krakově. Pocházím ze Zlína…
Lide
24. 6. 2021

Samuel Privara

Po studiu filosofie v Mnichově a teologie v Madridu je mou novou destinaci Praha. Po mnoha letech strávených na univerzitě se dostávám do nového prostředí a já se velice těším…
Lide
12. 7. 2021

Václav Novotný

Třetím rokem studuji teologii v Bostonu na Boston College na fakultě School of Theology and Ministry. Zdejší kultura je v mnoha směrech odlišná, ale univerzální jezuitské charisma se nezapře. V komunitě žiji se…
Lide
17. 7. 2021

Vladislav Šimák

Zajímám se o stále o historii a nové poznatky v přírodních vědách. Již dříve jsem proto obdivoval Tovaryšstvo Ježíšovo a jeho působení, které nejen v evropské historii mělo, a stále…