Životy, které inspirují.

Od začátku adventu 2021 byly v našich chrámech instalovány různobarevné roll-upy zobrazující vynikající muže z našeho řádu, kteří nás mohou inspirovat k radikálnímu následování Krista.

Inspirativní jezuité
7. 6. 2021

Walter Ciszek

Co mám dělat uprostřed gulagu? Walter Ciszek se narodil 4. listopadu 1904 v Shenandoah ve Spojených státech do rodiny polských imigrantů. Prožil dost bouřlivé mládí, byl i členem gangu. Rodiče…
Inspirativní jezuité
7. 6. 2021

Baltasar Gracián

Jezovita: moudrý, vychytralý až prohnaný V Čechách ani ve světě nebyli jezuité nikdy bráni na milost ze strany literatury. Jen si stačí vzpomenout na P. Hada Jiřího Šotoly, na názor…
Inspirativní jezuité
7. 6. 2021

Pierre Teilhard de Chardin

Nic není světské pro člověka, který umí vidět Rozpory mezi vědou a vírou – to je něco, co někteří stále hledají, vidí a upozorňují na ně. Jiní zase tvrdí, že…
Inspirativní jezuité
13. 7. 2021

Jean Daniélou

Jean kardinál Daniélou SJ (14. května 1905 – 20. května 1974) byl teolog, historik, jezuita a člen francouzské Akademie. Působil jako expert druhého vatikánského koncilu a stal se jednou z…
Inspirativní jezuité
13. 7. 2021

František Lízna

...řádky, které by spíše bylo zapotřebí zaplnit chvalozpěvy na blížící se příchod samotného Stvořitele, a dotykem jediného skutečného a nestvořeného Světla prosvěcovat to, co leží v temnotách! ... že se…
Inspirativní jezuité
13. 7. 2021

Tomáš Špidlík

Tomáš Špidlík se narodil 17. prosince 1919 v Boskovicích. Zde absolvoval základní školu a gymnázium. V akademickém roce 1938−1939 začal studovat na Filozofické fakultě MU v Brně. Po uzavření českých…
Inspirativní jezuité
13. 7. 2021

František Šilhan

P. Šilhan se narodil v Nové vsi, farnost Smržovka v severních Čechách. Čtyři třídy obecné školy navštěvoval v Šumburku nad Desnou, dvě třídy měšťanky v Tanvaldě. Potom odešel na studia…
Inspirativní jezuité
13. 7. 2021

Samuel Fritz

Páter Samuel Fritz (9. dubna 1654 Trutnov – 20. března 1725 redukce Jéberos, Peru) byl český cestovatel, kartograf a jeden z nejúspěšnějších misionářů Tovaryšstva Ježíšova v Jižní Americe. Vykonal obrovské…
Inspirativní jezuité
13. 7. 2021

Martin Středa

Martin Středa (lat. Stredonius) se narodil 11. listopadu 1587 (či 1588) v hornoslezském městě Hlivice (dnešní polské město Gliwice nedaleko Katovic) jako nejstarší ze tří synů. Jeho otcem byl městský…
Inspirativní jezuité
13. 7. 2021

Oswald von Nell-Breuning

Oswald von Nell-Breuning SJ (8. března 1890 - 21. srpna 1991) byl jezuita, teolog a sociolog. Nell-Breuning, který se narodil v německém Trevíru v aristokratické rodině, byl vysvěcen v roce…
Inspirativní jezuité
13. 7. 2021

Petar Perica

JRS Chorvatsko
Inspirativní jezuité
13. 7. 2021

Tomáš Munk

Tomáš Munk se narodil 29. ledna 1924 v Budapešti do původně židovské rodiny. Svátost křtu přijal s celou svojí rodinou 24. listopadu roku 1939. Nebyla to pouhá vypočítavost, ale hluboké…
Inspirativní jezuité
13. 7. 2021

Peter-Hans Kolvenbach

„Cílem jezuitského vzdělávání je formace žen a mužů ke službě ostatním. Formace ke kompetentnosti, svědomí a soucitné věrnosti.“    Peter-Hans Kolvenbach se narodil 30. listopadu 1928 v nizozemském Drutenu. Jeho…
Inspirativní jezuité
13. 7. 2021

Pedro Arrupe

Pedro Arrupe se narodil v Bilbao 14. listopadu 1907 jako poslední z pěti dětí. "Moje rodina byla velmi jednotná, velmi klidná a velmi patriarchální z katolického úhlu pohledu," prohlásil později…
Inspirativní jezuité
13. 7. 2021

Michael Czerny

P. Michael Czerny SJ se narodil v roce 1946 v tehdejším Československu. Do jezuitského řádu vstoupil v Kanadě v roce 1963. V roce 1973 byl vysvěcen na kněze pro kanadskou…
Inspirativní jezuité
13. 7. 2021

Manuel Carreira

Manuel María Carreira Vérez, S.J. (Valdoviño, La Coruña, 31. května 1931 - Salamanca, 3. února 2020) byl jezuitský kněz, teolog, filozof a španělský astrofyzik; člen Vatikánské observatoře, k jejíž správní…
Inspirativní jezuité
13. 7. 2021

Antonio Romañá Pujó

Antonio Romañá Pujó (Barcelona, ​​21. března 1900 - 12. října 1981) byl jezuita a španělský matematik, člen Španělské královské akademie přírodních věd. Pujó vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova 9. října 1917.…
Inspirativní jezuité
13. 7. 2021

Adolf Kajpr

"Život P. Kajpra je veliká tragédie, je to dlouhý řetězec obětí a ran. Jeho vina byla v tom, že miloval horoucně Boha a člověka, stvořeného podle Jeho podobenství, že jako…
Inspirativní jezuité
13. 7. 2021

František Xaverský

„Ať nikdo nepropadá klamu, že se jednou vyznamená ve velkých věcech, dokud se nejprve neosvědčil v malých!“ František Xaverský se narodil 7. dubna 1506 na zámku Javier (Xavier) v severošpanělské…
Inspirativní jezuité
13. 7. 2021

Jiří Josef Kamel

Jiří Josef Kamel, německy Georg Joseph Kamel či latinsky Camellus (21. dubna 1661 Brno – 2. května 1706 Manila) byl původem moravský jezuitský misionář, lékárník a botanik, který podal první…
Inspirativní jezuité
13. 7. 2021

Matteo Ricci

„Filozofové v tomto království sice nevládnou, můžeme však říci, že králové se tu filozofy řídí.“ Je fascinující sledovat setkání dvou starých kultur, evropské a čínské. Náhle Evropa narazila na rovnocenného…
Inspirativní jezuité
13. 7. 2021

Roberto Busa

Roberto Busa (28. listopadu 1913 Vicenza – 9. září 2011 Gallarate) byl italský jezuitský kněz a jeden z pionýrů použití počítačů pro lingvistickou a literární analýzu. Byl zejména autorem Index…
Inspirativní jezuité
13. 7. 2021

Marko Ivan Rupnik

„Cesta, kterou jde umělecká tvorba je cesta slova-obrazu, poznání sdělování, které přetváří a jako takové ukazuje na celistvý duchovní smysl všeho. Zvykli jsme si na dosavadní slovní logiku, vybudovanou na…
Inspirativní jezuité
13. 7. 2021

Bohuslav Balbín

Byl významným českým literátem, historikem, zeměpiscem a pedagogem. Je řazen k nejvýznamnějším osobnostem českého baroka. Psal výhradně latinsky. Snažil se pomoci svízelné situaci českého národa a literatury, která neustále čelila…
Inspirativní jezuité
13. 7. 2021

Bartolomeu de Gusmão

Bartolomeu Lourenço de Gusmão (prosinec 1685 - 18. listopadu 1724) byl brazilsko-portugalský kněz a přírodovědec, který byl průkopníkem konstrukce vzducholodi. Gusmão se narodil v Santosu, tehdy části portugalské kolonie v…
Inspirativní jezuité
13. 7. 2021

Ignác z Loyoly

Ignác z Loyoly se mnohdy posuzuje zcela nesprávně, když se v něm vidí jenom velký stratég, organizátor protireformace, znalec lidí a psycholog. Byl především hluboký mystik, muž modlitby a světec.…
Inspirativní jezuité
13. 7. 2021

Carlo Maria Martini

Carlo Maria kardinál Martini (15. února 1927 Turín – 31. srpna 2012 Gallarate) byl italský kardinál a milánský arcibiskup (1979–2002), jezuita. Kardinál, vynikající biblista, exercitátor, výrazná osobnost církve druhé poloviny…
Inspirativní jezuité
13. 7. 2021

Josef Cukr

"Utrpení je skutečnost, kterou musí člověk přijmout. Tomu neunikne. Je to záležitost duchovního života. Síla člověka je v tom, že dovede přijmout všechno co život přináší, ať už dobré, nebo…
Inspirativní jezuité
13. 7. 2021

Melichar Grodecký

Spolu se Štěpánem Pongrácem a sv. Markem Křiževčaninem (ostřihomským kanovníkem) patří sv. Melichar Grodecký mezi tzv. "košické mučedníky". Všichni tři studovali na jezuitské koleji ve Štýrském Hradci a jako mladí…
Inspirativní jezuité
13. 7. 2021

Alberto Hurtado

Alberto Hurtado se narodil 22. ledna 1901 ve Viña del Mar v Chile. Jeho dětství a léta mládí jsou poznamenány chudobou. Když mu byly čtyři roky, zemřel mu otec. Matka,…
Inspirativní jezuité
13. 7. 2021

Rupert Mayer

Rupert Mayer se narodil 23. ledna 1876 ve Stuttgartu (Bádensko-Württembersko) jako druhý ze šesti dětí. Jeho otec byl obchodník. V rodině se mu dostalo dobré křesťanské výchovy, avšak na místních…
Inspirativní jezuité
13. 7. 2021

Bernard Lonergan

Bernard Joseph Francis Lonergan je u nás autorem málo známým. A to i přesto, že ve světě se stal myslitelem uznávaným nejen mezi teology, ale také mezi mnohými filozofy, ekonomy…
Inspirativní jezuité
13. 7. 2021

Karl Rahner

Narodil se r. 1904 v německém Freiburgu a ve svých 18 letech vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova, brzy po svém bratru Hugovi. Po ukončení základního studia teologie byl poslán studovat filozofii,…
Inspirativní jezuité
13. 7. 2021

Anthony de Mello

Anthony de Mello (4. září 1931, Bombaj, Britská Indie – 2. června 1987, New York, USA) byl jezuitský kněz, psychoterapeut a spisovatel. Proslavil se svými knihami, které se formou krátkých…
Inspirativní jezuité
13. 7. 2021

Ignacio Ellacuría

Ignacio Ellacuría SJ (Portugalete, Biscay, Španělsko, 9. listopadu 1930 - San Salvador, 16. listopadu 1989) byl španělsko-salvadorský jezuitský kněz, filozof a teolog, který pracoval jako profesor a rektor na Universidad…
Inspirativní jezuité
13. 7. 2021

Papež František

Jorge Mario Bergoglio se narodil 17. prosince 1936 v Buenos Aires. Kněžské svěcení přijal 13. prosince 1969. Působil poté jako magistr noviců v San Miguel, kde také vyučoval teologii. V…
Inspirativní jezuité
13. 7. 2021

Friedrich Spee

Jezuité jsou často, právem i neprávem, označováni jako lovci čarodějnic, inkvizitoři a paliči knih. Německý jezuita, kněz a básník Friedrich Spee ukazuje, že historie je vždy plastičtější, než se na…
Inspirativní jezuité
13. 7. 2021

Alfred Delp

Narodil se roku 1907 v Mannheimu. Už od dětství projevoval velké nadání, ale byl zároveň velmi impulzivní. Jak později napsal, svou matku často zarmucoval. Už ve vyšších třídách gymnázia se…
Inspirativní jezuité
17. 10. 2021

Ante Gabrić

Ante Gabrić
Inspirativní jezuité
17. 10. 2021

Adolfo Nicolás

Adolfo Nicolás
Inspirativní jezuité
17. 10. 2021

Daniele Dajani

Daniele Dajani
Inspirativní jezuité
17. 10. 2021

Avery Robert Dulles

Avery Robert Dulles SJ (24. srpna 1918 – 12. prosince 2008) byl teologem – ekleziologem. Byl mezinárodně známým spisovatelem a přednášejícím. Avery Robert se narodil v Auburnu ve státě New York…
Inspirativní jezuité
22. 10. 2021

Federico Lombardi

Proč být jezuitou? Pokusím se vám podat krátké osobní svědectví po 60 letech v Tovaryšstvu Ježíšově. Do Tovaryšstva jsem vstoupil v době jeho historického početního maxima (36 000) a během…
Inspirativní jezuité
22. 10. 2021

Frans van der Lugt

Frans van der Lugt
Inspirativní jezuité
22. 10. 2021

Edmund Kampián

Edmund Kampián se narodil roku 1540 jako syn knihkupce v Londýně. Pro mimořádné nadání dostal stipendium ke studiu na univerzitě. Když v roce 1564 absolvoval oxfordská vysokoškolská studia, vedení fakulty…
Inspirativní jezuité
22. 10. 2021

Franciszek Kałuża

Franciszek Kałuża
Inspirativní jezuité
20. 12. 2021

Ludvík Armbruster

Ludvík Armbruster (16. května 1928, Praha – 18. prosince 2021, Praha) byl český katolický kněz, jezuita, vědec a pedagog. Byl profesorem filosofie na Teologické fakultě UK, v letech 2003 až…
Inspirativní jezuité
1. 1. 2022

John Sullivan

John Sullivan (8 May 1861 – 19 February 1933) was an Irish Roman Catholic priest and a professed member of the Jesuits. Sullivan was known for his life of deep…
Inspirativní jezuité
1. 1. 2022

Henri de Lubac

Henri-Marie kardinál de Lubac SJ (20. února 1896 – 4. září 1991) byl francouzský jezuita, kněz a kardinál římskokatolické církve. Je považován za jednoho z nejvlivnějších teologů 20. století. Jeho spisy a studie sehrály klíčovou roli při utváření učení Druhého vatikánského koncilu.
Inspirativní jezuité
1. 1. 2022

José María Rubio

Jose Maria Rubio (22 July 1864 – 2 May 1929) was a Spanish Jesuit, known as the Apostle of Madrid by the Bishop of Madrid. He was canonised in 2003 by Pope John Paul II.
Inspirativní jezuité
1. 1. 2022

Miguel Augustin Pro-Juaréz

Blahoslavený Michal Pro, Miguel Pro, respektive celým jménem Miguel Augustin Pro-Juaréz (13. ledna 1891 Zacatecas – 23. listopadu 1927 Ciudad de México) byl jezuitský kněz a mučedník. Za velkého pronásledování katolické církve v Mexiku ve 20. letech 20. století působil navzdory státním zákazům a vlastní nemoci v podzemní církvi jako…