Bratři nebo kněží

Věděli jste, že ne všichni jezuité jsou kněží?

Jezuitský bratr vyniká radikálním povoláním ke službě, aniž by byl knězem. Skládá stejné sliby chudoby, čistoty a poslušnosti a pracuje v poslání Tovaryšstva Ježíšova, ať už je vyslán kamkoli.

Včera a dnes

V dějinách Tovaryšstva jsou světci, jejichž příběh je pro nás stále výzvou – Alfons Rodríguez, František Gárate a mnoho dalších. I dnes nás bratři vedou k jádru jezuitského povolání – k životu v obětavosti, v pokorné a každodenní službě.

K prohloubení

Petr Vacík

Povídání o jeho cestě k jezuitům

Indiference

Jak nacházet Boží vůli?

Václav Dlapka

Kdo je a co dělá jezuitský bratr?