Udělej první krok

Neměj strach

Učinit první krok vyžaduje odvahu. Vynořuje se mnoho otázek a možná i pochybností. Je to běžná a nezbytná zkušenost všech, kdo prošli rozlišováním svého povolání. Jsme připraveni ti pomoct rozeznat cestu, na kterou tě volá Bůh.

Jak na povolání?

Programy Kandidát a Montserrat

Pokud přemýšlíš o vstupu do Tovaryšstva, nabízíme ti čtyřměsíční doprovázené rozlišování tvého povolání. Budeš mít příležitost se blíže seznámit s Tovaryšstvem, s některými jeho členy, s jeho spiritualitou a současně bude mít Tovaryšstvo možnost blíže poznat tebe. Tato doba je tu pro tebe a má ti pomoct najít svou cestu. Nabízíme ti dvě varianty.

Program Kandidát

Jde o několik měsíců aktivního rozlišování (každé dva týdny se setkáš s jezuitou, který ti pomůže v duchovním rozlišování), přičemž zůstáváš bydlet „ve svém“ a pokračuješ ve své práci nebo studiu. Kromě doprovázení ti navrhneme několik aktivit, které tě jednou-dvakrát týdně vytrhnou ze zaběhlé rutiny a pomohou ti lépe poznat sám sebe.

Program Montserrat

Jedná se o několik měsíců aktivního rozlišování, přičemž bydlíš „u jezuitů“.  Pokračuješ ve své práci nebo studiu, ale kromě pravidelného setkávání s jezuitou, který ti pomůže v rozlišování, spolupracuješ několikrát týdně s jezuity na různých aktivitách. Tato účast na jezuitské činnosti ti pomůže lépe je poznat a umožní ti zodpovědněji se rozhodnout o své cestě.

Udělat rozhodnutí

Cílem obou programů je umožnit ti poznat Tovaryšstvo a sebe sama, prohloubit duchovní život a v konečném důsledku udělat dobré rozhodnutí ohledně své budoucnosti. Ať už se rozhodneš jakkoliv, můžeš mít jistotu, že jsi udělal něco pro kvalitní a svobodné rozhodnutí, jehož ovocem může být pokoj a radost z nalezení vlastní cesty.

K prohloubení

Samuel Privara

O sobě, životě a jezuitech

Volba

Jak se v životě rozhodovat?

Pavel Banďouch

Proč jsem jezuitou dnes?