Zvol si

Rozhodni se, kudy povede tvá cesta, pokud se chceš stát jezuitou.

Udělej první krok

Vstup do noviciátu

Bratři nebo kněží

Kontaktuj nás

Antoine de Saint-Exupéry

Modlitba pro všední den

Neprosím o zázrak, Pane, ale o sílu pro všední život.
Nauč mě umění malých kroků.

Učiň mě vynalézavým a sebejistým v pravý čas.

Obdař mě vnímavostí,
abych dokázal odlišit prvořadé od druhořadého.

Prosím o sílu kázně, abych jen tak neproklouzl životem,
ale rozumně si rozdělil své dny, abych neprospal záblesky světla a vrcholy
a abych aspoň tu a tam našel čas na umělecký zážitek.

Dovol mi přesvědčit se o tom,
že snít o minulosti či budoucnost mi nepomůže.

Pomoz mi co nejlépe zvládnout to, co je nejbližší,
pomoz mi pokládat právě prožívanou hodinu za nejdůležitější.

Chraň mě před naivní vírou,
že v životě musí jít všechno hladce.

Daruj mi střízlivé poznání, že těžkosti, porážky,
neúspěchy a zklamání jsou přirozenou součástí života,
že díky nim rosteme a dozráváme.

Připomínej mi,
že srdce se často staví proti rozumu.

Pošli mi v pravou chvíli někoho,
kdo má odvahu říci mi pravdu s láskou.

Chléb každodenní dej mi pro tělo i duši,
projev Tvé lásky, přátelské echo, a aspoň tu a tam náznak,
že budu užitečný.

Vím, že mnoho problémů se nevyřeší děláním.
Dej, abych dokázal čekat.

Ať vždycky nechám Tebe i ostatní domluvit.

Vždyť to nejdůležitější si člověk neříká sám,
to nejdůležitější mu bývá řečeno.

Ty víš, jak moc potřebujeme přátelství.
Dej, abych dorostl do této nejkrásnější, nejtěžší, nejriskantnější a nejněžnější záležitosti života.

Vnukni mi pravou chvíli a správné místo,
kde mohu zanechat balíček dobra,
slovy či beze slov.

Chraň mě před strachem,
že bych mohl promarnit svůj život.

Nedávej mi to, co si přeji,
ale to, co potřebuji.

Nauč mě umění malých kroků.

K prohloubení

Rozlišování

Co je ignaciánské rozlišování v podání Mirka Herolda

Doprovázený examen

Už víš jak na examen? Vyzkoušej si ho!

Řeholní sliby

Co jsou řeholní sliby a co pro mě znamenají?