Nástroje k rozlišování

Pokud hledáš svou cestu životem, nabízíme ti nástroje, které ti pomohou najít tu pravou cestu pro tebe

Víkendovky

Pokud se chceš seznámit se základy ignaciánské spirituality, dozvědět se, jak se vlastně správně rozhodovat, potkat mladé lidi, které trápí podobné problémy, a v neposlední řadě mít možnost pokládat v důvěrné atmosféře otázky, které tě trápí, Víkendovky jsou ta správná volba pro tebe. Najdi si tu svou (kalendář).

Duchovní cvičení

Pro dobré rozhodnutí je někdy nutné poodstoupit od každodenní rutiny, stáhnout se od běžných starostí a problémů a zaposlouchat se do svého nitra, abychom objevili Boží hlas. K tomu jsou určena duchovní cvičení. Slouží právě jako jeden z nejvhodnějších nástrojů rozlišování. Máš již zkušenosti s meditací nebo kontemplací? Chceš prohloubit svůj duchovní život nebo hledáš odpověď na nějakou palčivou otázku? Pak jsou pro tebe duchovní cvičení tou pravou možností. Zkus se přihlásit např. do Kolína.

Examen

Pokud se chceš správně rozhodovat, potřebuješ trénovat svoji pozornost, schopnost vnímat Boží hlas, lidi a věci kolem sebe, i sebe sama a své vnitřní procesy. Potřebuješ poznat své potřeby, své fyzické a psychické reakce na různé podněty. Aby ses mohl správně rozhodnout, musíš od věcí získat určitý odstup, najít svobodu v Pánu. My jezuité k tomu využíváme krátkou modlitbu – examen – na konci každého dne. Jak tedy na to?

Meditace

Meditace je v současné době nebývale populární a množství lidí hledá různé cesty, jak se naučit meditovat. K dispozici je spousta knížek, ale žádné čtení nemůže nahradit vlastní meditování a doprovázení zkušenou osobou. Ignaciánská spiritualita nabízí meditaci, která je zakotvena v křesťanské tradici. Není až tak důležité, jak dlouho medituješ (může to být hodina, ale klidně i jen 20 minut denně), ale abys meditoval pravidelně. Zvol si čas a ten dodržuj, meditaci neprotahuj a ani nezkracuj.

Reflexe modlitby

Reflexe modlitby je jakýmsi přirozeným pokračováním modlitby ve smyslu „sběru ovoce“ předchozí fáze. Reflexe jednak umožní vidět věci, které nám v samotné modlitbě možná unikly, a za druhé i korekci, pokud se ukáže, že nám něco nejde tak, jak by mělo.

Duchovní deník

Duchovní deník je velmi důležitým nástrojem, který nám pomáhá sledovat vývoj našeho duchovního života v čase a zároveň umožňuje přípravu na duchovní doprovázení. Typickým momentem, z něhož si můžeme velice stručně poznamenat, čím právě žijeme, je modlitba examen nebo meditace. Není potřeba dlouhých vět, často stačí klíčové slovní spojení, nebo krátký popis toho, co se v duchovním životě stalo. Při přípravě na duchovní doprovázení, které se uskuteční jednou za nějakou předem stanovenou dobu (např. jednou za měsíc), je dobré se podívat na vývoj duchovního života za dané období.

Svátost smíření

Sebereflexe vlastních chyb, zpytování svědomí (završené svátostí smíření) je dnes často problematická záležitost. Jak se připravit na svátost smíření? A je to vůbec k něčemu dobré?

K prohloubení

Duchovní cvičení

Co jsou a k čemu slouží duchovní cvičení v podání Petra Vacíka.

Examen

Co je to examen a k čemu slouží v podání Sama Privary.

Rozlišování

Jenda Regner mluví o duchovním doprovázení.