Práce na vinici Páně

Chceš pomoct jiným i sobě?

Více činy než slova

Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. (Jk 2,17)

Bůh není jenom v tichu modlitby, ale zvláštním způsobem především v potřebných. Život každého jezuity je orientován na misi. Abys objevil, jaký plán připravil Bůh pro Tvůj život, vyjdi ze své komfortní zóny, pojď na “hranice” běžných situací, protože je to právě tam, kde Bůh může komunikovat s Tebou prostřednictvím potřebných.

Dobrovolník

Kolem nás je spousta potřebných. Můžeš pomoct na pravidelné bázi nebo na “určitou dobu” např. v létě. Obrať se na nás v některém z měst, kde působíme.

Zahraniční zkušenost

Někdy nám také pomáhá vycestovat z vlastní země a pomoci v zahraničí, tam, kde je to nejvíc potřeba. Připravujeme programy pro možnost dobrovolnických aktivit v zemích jižní Ameriky a Afriky. Pokud bys měl zájem, neváhej nás kontaktovat.

K prohloubení

Petr Vacík

O sobě a své životní cestě k jezuitům

Samuel Privara

Proč vstupovoval k jezuitům a jaká byla jeho cesta?

Pavel Banďouch

Jak se dostal k jezuitům a jaká byla jeho motivace?