Poznej

Poznej přátelé v Pánu, kteří s nadšením dali a dávají svůj život pro evangelium.

Historie

Tovaryšstvo v ČR

Formace

Inspirativní jezuité

Poznej nás na akcích

Svatý Ignác z Loyoly

(1491–1556)

Vezmi si, Pane, a přijmi celou mou svobodu,

mou paměť, můj rozum a celou mou vůli,

všechno co mám a vlastním.

Tys mi to dal, tobě, Pane, to vracím,

všechno je tvé, nalož s tím zcela podle své vůle.

Dej mi svou lásku a milost, neboť ta mi stačí.

Amen.

K prohloubení

Petr Vacík

O sobě, své cestě k Jezuitům a aktuálních motivacích.

Samuel Privara

O sobě a své motivaci vstoupit k jezuitům.

Pavel Banďouch

Co jsou Duchovní cvičení jakou roli hrají v Pavlovém životě?