Historie

Zveme tě k seznámení s historií Tovaryšstva od jeho založení až po současnost

Jezuité

Tovaryšstvo Ježíšovo je řeholní řád, který založil svatý Ignác z Loyoly v roce 1540. My, dnešní jezuité, jsme posláni do celého světa, abychom sloužili víře a spravedlnosti. Naše dějiny jsou plné svatých a fascinujících postav, které nás inspirují na naší cestě. Objevte s námi naši historii.

Věděli jste, že...?

Rekordní počet studentů

Tovaryšstvo Ježíšovo má více než 220 univerzit a 3 000 vzdělávacích institucí po celém světě. Jen hnutí “Fe y alegría” má zejména v Latinské Americe 2,5 milionu studentů. Říká se, že Tovaryšstvo je institucí, která vzdělává nejvíce lidí na světě, hned po čínské vládě. Je to pravda?

Tovaryšstvo ve vzduchu

Brazilský jezuita Bartolomeu de Gusmao (1685-1724) byl známý jako „otec Letec“ díky svému vynálezu „přístroje pro létání ve vzduchu“. Byl to první horkovzdušný balon, který se jmenoval Passarola. Je považován za předchůdce aeronautiky.

Obránce českého jazyka

Bohuslav Balbín (1621-1688) byl českým jezuitou a historikem, který povzbuzoval lásku k vlasti v době habsburské nadvlády. Ačkoli sám psal latinsky, zasloužil se o rozvoj českého jazyka a literatury.

Kráter na Měsíci

Antonio Romañá Pujó SJ (1900-1980) byl španělský matematik, astronom a geofyzik. Jeho přínos ke studiu vlivu Měsíce na telurické proudy mu vynesl právo, aby po něm byl pojmenován měsíční kráter.

Instituce v Číně

P. Matteo Ricci SJ (1552-1610) byl italský matematik a kartograf, misionář v Číně. Pracoval pro císaře dynastie Ming. Jeho první mapa světa zahrnovala území Asie, Evropy, Afriky a Ameriky.

Gin a tonic

V 16. století se jezuitští misionáři v Peru dozvěděli o chininu, sloučenině z kůry chinovníku, kterou indiáni používali pro její léčebné účinky. Jezuité ji začali používat jako lék ve formě prášku rozpuštěného ve vodě a se silně hořkou chutí.

Když se chinin dostal do Evropy, začal se míchat se sodovou vodou a cukrem a stal se osvěžujícím tonikem, který zároveň snižoval horečku. Tak se zrodila toniková voda.

O přidání ginu se zasloužili angličtí vojáci, sloužící v 19. století v Indii. Mezi jejich základní vybavení patřila toniková voda a mezi kulinářské přísady gin. Směsí těchto dvou nápojů vznikl gin s tonikem.

Jezuité v NASA

P. Manuel Carreira SJ (1931-2020) byl teolog, filozof a astrofyzik. Pracoval pro Vatikánskou observatoř a byl konzultantem a spolupracovníkem na několika projektech NASA.

Jezuité ve filmu

Ve filmu Mise (1986) hrají Jeremy Irons, Robert de Niro a Liam Neeson jezuity, kteří čelí vyhnání z tzv. redukcí a dilematu, zda bránit indiány. Film získal sedm nominací na Oscara.

Mezi další filmy s postavami jezuitů patří: Vymítač ďábla (1973), Muž se železnou maskou (1998), Tělo (2001), Mlčení (2017) a další.

V přírodních vědách

Georg Joseph Kamel SJ (1661-1706) byl český misionář a botanik, který dal své jméno kaméliím (Camellia), rodu sdružujícímu asi 200 druhů stromů a keřů s velmi charakteristickým květem.

Víra a věda

Pierre Teilhard de Chardin SJ (1881-1955) se zapsal do dějin plodným dialogem mezi rozumem a vírou. Jako paleontolog se podílel na objevu zkamenělin hominida zvaného pekingský člověk. Přispěl také originální teorií evoluce, která spojuje vědecké poznatky s teologickou hloubkou a poetickou krásou.

Otec internetu

Pokud surfujete na internetu, vděčíte mu za to, a pokud píšete e-maily nebo textové dokumenty, vděčíte mu za to také.

Otec Roberto Busa (1913-2011) byl italský jezuita, který napsal slavný Index Thomisticus, dílo o 56 svazcích, z nichž každý má téměř tisíc stran! Tento slovník byl tak užitečný, že ho chtěl digitalizovat, ale tehdy ještě neexistoval způsob, jak zpracovat tolik dat. Otec Busa se poté setkal s Thomasem Watsonem, zakladatelem společnosti IBM. Z jejich setkání vzešla myšlenka hypertextu. Dnes je považován za jednoho z otců počítačového jazyka.

Umění

Marko Rupník (nar. 1973) je známý slovinský jezuita a výtvarný umělec. Řadí se k žákům a následovníkům českého jezuity kardinála Tomáše Špidlíka, s nímž řadu let úzce spolupracoval. Jako umělec je autorem mozaiky v bazilice sv. Pia v San Giovanni Rotondo. Jeho díla se však nacházejí v mnoha zemích, např. v mariánských svatyních v Lurdech a Fatimě. Také kapli Redemptoris Mater ve Vatikánu nebo Sarkofág Tomáše Špidlíka na Velehradě zdobí jeho mozaika.

Svatý Ignác a duchovní cvičení

Ignác z Loyoly se narodil v roce 1491. Jeho život vojáka změnila dělová koule, která mu vážně poranila nohu. Během dlouhé rekonvalescence začal Ignác přemýšlet, co Bůh očekává od jeho života. Následovala vzrušující léta putování a studia, která nakonec vedla k založení Tovaryšstva Ježíšova.  Ignác je v církvi považován za velkého mistra „rozlišování duchů“. Své intuice shromáždil v malé knížečce Duchovní cvičení, kterou postupem času zdokonaloval. Tato metoda modlitby pomohla tisícům lidí objevit Boží vůli pro jejich život.

První jezuité

Na Sorbonnské univerzitě spolu studovala skupina „přátel v Pánu“, kteří si navzájem pomáhali v těžkostech. Jejich jména byla: Ignác z Loyoly, František Xaverský a Petr Faber. Ačkoli pocházeli z různých zemí Evropy, spojovalo je něco silnějšího. Po několika letech života v chudobě na cestách Evropou se vydali do Říma a dali se k dispozici papeži, aby je poslal, kamkoliv bude potřeba. Tak se v roce 1540 zrodilo Tovaryšstvo Ježíšovo. Papež Pavel III. schválil nový řád, který byl charakterizován jako skupina dobře vyškolených kněží ve službách celosvětového poslání církve.

Jezuitské misie

Jerónimo Nadal, jeden z prvních jezuitů, říkával: „Naším domovem je celý svět.“ A opravdu tomu tak bylo od první chvíle. Jezuity poslal papež až na konec světa – od Japonska po Amazonku, od Aljašky po prameny Nilu. Jezuité se vyznačovali nejen impozantní geografickou expanzí, ale také angažovaností v nejrůznějších oborech vědění: jsou mezi nimi jezuitští astronomové, hudebníci, vědci, malíři… Jejich vliv na kulturu byl dosažen díky rozsáhlé vzdělávací síti.

Tovaryšstvo ve 20. století

Velkou českou osobností, která poznamenala Tovaryšstvo Ježíšovo ve 20. století, byl kardinál Tomáš Špidlík (1919-2010). Tento rodák z Boskovic na Moravě představuje nesporně sjednocující osobnost zahraničního (tak kontrastního) katolického exilu. A je zapotřebí dodat, že prof. Špidlík je obecně, v náročném „teologickém poli“, ve světě považován za nejkompetentnějšího českého vědce. Jeho dílo obsahuje enormní počet publikací. Přednášel po celém světě. Dokázal skloubit východní i západní křesťanství a byl hlavní osobností dialogu mezi východní a západní Církví. Byl uznávaným teologem nerozdělené Církve.

Současní jezuité

Po šestnácti měsících společného rozlišování formulovali jezuité v roce 2019 své současné poslání na základě čtyř univerzálních apoštolských preferencí:

1

Ukazovat cestu k Bohu: Pomáhat lidem poznávat a následovat Ježíše Krista pomocí duchovních cvičení a rozlišování.

2

Kráčet s lidmi na okraji společnosti: Doprovázet chudé, zranitelné, vyloučené a ty, které společnost považuje za bezcenné, v poslání smíření a spravedlnosti.

3

Putovat s mladými: Doprovázet mladé lidi při vytváření budoucnosti plné naděje.

4

Péče o společný domov: Spolupracovat na ochraně a obnově Božího stvoření.

Papež František tyto preference potvrdil a poznamenal, že „první preference je klíčová, protože jako svou základní podmínku předpokládá jezuitův vztah s Pánem. Bez tohoto postoje modlitby ostatní nebude fungovat.“

K prohloubení

Petr Vacík

O sobě, životě a cestě k jezuitům.

Samuel Privara

Motivace být jezuitou

Pavel Banďouch

Proč a jak jsem se stal jezuitou?