Skip to main content

Petr Hruška

By 12. 7. 202131 března, 2022Lide

V letním semestru 2021 jsem dokončil první rok, dvouletého licenciátního studia spirituální teologie, na Papežské Gregorianské universitě v Římě. Zároveň jsem v červnu tohoto roku na Velehradu přijal kněžské svěcení. V současné době na Gregoriánské univerzitě pokračuji ve studiu. Bydlím v Římě v mezinárodní komunitě Collegio San Roberto Bellarmino. Jednou z nejdůležitějších zkušeností, kterou studium teologie v Římě nabízí, je beze sporu možnost sdílet život v komunitě s lidmi prakticky ze všech koutů světa. Studium teologie na Gregoriánské univerzitě se snaží nabídnout celkový základní přehled současné teologie a snaží se tak intelektuální formací připravit studenty na výzvy moderního světa. Tovaryšstvo jsem poprvé blíže poznal v Praze, kde jsem pracoval. Bylo mi tehdy kolem třiceti let. Pro Tovaryšstvo jsem se rozhodnul především proto, že mne oslovila bohatost Ignaciánské spirituality a především Ignaciánské duchovní cvičení. Rovněž jsem měl možnost v Praze osobně blíže poznat některéjezuity a jejich práci.

Pocházím z Valašska a vyrůstal jsem v katolické rodině. Po přijetí prvních svátostí v dětství jsem ovšem jako dospívající přestal praktikovat a po létech hledání toho pravého místa, kde může spočinout dušehledající Boha, jsem se k víře vrátil až jako dospělý. Po maturitě jsem studoval obor středověkáarcheologie na Slezské univerzitě v Opavě. Po ukončení studia jsem nastoupil na základní vojenskouslužbu a poté k Policii ČR. Nejprve jsem rok sloužil na základním útvaru v Praze a potom jsem nastoupilke Službě kriminální policie a vyšetřování, kde jsem působil ve funkci policejního komisaře. V Praze jsem také poprvé poznal jezuity. V roce 2010 jsem odešel od policie a přišel do slovenského Ružomberku, abych se stal jezuitským novicem. Po dvouletém noviciátu jsem odcestoval do německéhoMnichova na tříleté studium filozofie a po ukončení studia jsem dva roky pracoval v KZŠ Nativity v Děčíně. Od října 2017 studuji teologii na Papežské univerzitě Gregoriána v Římě.