Skip to main content

Vladislav Šimák

By 17. 7. 20214 srpna, 2021Lide

Zajímám se o stále o historii a nové poznatky v přírodních vědách. Již dříve jsem proto obdivoval Tovaryšstvo Ježíšovo a jeho působení, které nejen v evropské historii mělo, a stále má, velký vliv v duchovní a intelektuální oblasti. Dlouho jsem však žil životem anonymního křesťana, který se sice snaží žít dobře, ale není klasickým věřícím. K mému duchovnímu probuzení došlo díky vlivu jedné mé příbuzné, jež mi zprostředkovala vhled do hlubší a širší roviny víry. V té době jsem pracoval nedaleko jezuitského kostela sv. Ignáce v Praze. Zde se prohluboval můj duchovní život a začal jsem pravidelně ministrovat. Zapojil jsem se do místního velmi živého a příjemného společenství věřících. Před vstupem do řádu jsem absolvoval rovněž duchovní cvičení sv. Ignáce. Otcům nejen z uvedené farnosti jsem vděčný i za duchovní doprovázení. Ignaciánská spiritualita mě hluboce oslovila a přibližně v té době se u mě objevil zájem o zasvěcený život právě v Tovaryšstvu Ježíšovu. Po vstupních pohovorech jsem byl přijat do noviciátu, který předcházel současné fázi. Noviciát pak byl pro mě velkou duchovní školou. Proto také děkuji Bohu a Panně Marii za možnost zde hledat a prohlubovat cestu životem k větší slávě Boží vlastním životem.

V té době jsem pracoval nedaleko jezuitského kostela sv. Ignáce v Praze. Zde se prohluboval můj duchovní život a začal jsem pravidelně ministrovat. Zapojil jsem se do místního velmi živého a příjemného společenství věřících. Byl jsem přiveden rovněž k duchovním cvičením sv. Ignáce zprostředkovaným p. Josefem Čunkem SJ. Jemu a dalším z uvedené farnosti jsem vděčný i za duchovní doprovázení. Ignaciánská spiritualita mě hluboce oslovila a přibližně v té době se u mě objevil zájem o zasvěcený život právě v Tovaryšstvu Ježíšovu.