Skip to main content

Václav Novotný

By 12. 7. 20214 srpna, 2021Lide

Třetím rokem studuji teologii v Bostonu na Boston College na fakultě School of Theology and Ministry. Zdejší kultura je v mnoha směrech odlišná, ale univerzální jezuitské charisma se nezapře. V komunitě žiji se skvělými spolubratry z celého světa. Naše komunita čítá více než šedesát členů. Bydlíme v menších komunitách v jednotlivých domech, které dohromady tvoří areál s centrální společnou kaplí. Každá „subkomunita“ se stará o chod vlastního domu, vaří si (každý den připravuje večeři jiný spolubratr), má společná setkání, výlety atd. Nicméně fungujeme též na úrovni šedesátičlenné mezinárodní komunity. Studium teologie je pro mě velkým potěšením a profesoři se nám plně věnují. Kdo má zájem, může absolvovat kurzy též na jiných Bostonských univerzitách, což výrazně rozšiřuje studijní možnosti.

Jezuity jsem nejprve potkal skrze četbu, následovaly osobní setkání a nakonec duchovní cvičení. Vědomí, že jsou mi Ignác a Tovaryši blízcí, bylo stále zřetelnější. Postupně jsem porozuměl, že si mě Pán volá právě k jezuitům. Co mě nejvíce oslovilo? Svatý Ignác si mě přitáhl svojí mystickou hloubkou a zároveň osobní konkrétností tváří v tvář živému člověku, který je pro něj vždy jedinečný a neopakovatelný.

Základní a středoškolská studia jsem absolvoval v Olomouci. Dále jsem se rozhodl pro studium medicíny na Masarykově univerzitě v Brně. Byla to výživná léta objevování radosti ze studia, které mě doposud neopustilo. Poté jsem nastoupil do dvouletého noviciátu v Ružomberku a dále pokračoval filozofickými studii v Krakově. V Praze jsem strávil rok pastorační prací mezi vysokoškolskými studenty, a následně jsem se přesunul na nynější teologická studia do Bostonu.