Reflexe modlitby

Chvíli si procházím, jak probíhala moje modlitba, abych porozuměl jazyku, kterým se mnou Bůh mluví.

Podívat se na vnějšek

1

Držení těla

Jaké bylo mé držení těla? Pomáhalo mi v dialogu s Bohem?
2

Čas

Mohl jsem se věrně modlit po celou vyhraněnou dobu? Nezkrátil jsem si modlitbu?
3

Místo

Pomohlo mi zvolené místo ponořit se v klidu do modlitby?
4

Způsob

Jaké vnější aspekty mi pomohly? Co mě rozptylovalo? Připravil jsem si body k modlitbě?

Podívat se na vnitřek

1

Metoda

Jaká byla moje metoda? Šlo o četbu, meditaci, kontemplaci, aplikací smyslů či opakování? Prožíval jsem vnitřní ztišení? Přispíval jsem k němu? Jak jsem vnímal Boží přítomnost?
2

Hnutí

Jaké vnitřní hnutí prožívám? Byla to útěcha (radost, láska, důvěra, pokoj, …) nebo neútěcha (opuštěnost, úzkost, smutek, strach, sklíčenost, uzavřenost, …)? Jaký pocit převládal a jaká byla moje odezva?
3

Pozitiva

Co se mě nejvíce dotýkalo? Které konkrétní slovo, poselství či obraz? Jaké dary jsem dostal?
4

Výzvy

Co mi Bůh chce sdělit? Kam mě chce vést? Co já cítím, že ode mě Bůh chce?
5

Pokušení

Jaká byla hnutí zlého ducha? Kde jsem cítil odpor a jak jsem na něj reagoval?
6

Vděk a prosba

Pokud se mi nedaří, zkoumám, v čem spočívají mé obtíže, a prosím Pána o pomoc a sílu, abych mohl pokračovat a neztratil odvahu. Pokud se mi daří, s vděkem přijímám Boží povzbuzení a pokračuji na této cestě.
7

Doprovázení

Píšu si poznámky a sdílím tyto své zkušenosti s doprovázejícím, kdo mi pomůže objasnit, co se děje.