Meditace

Svatý Ignác navrhoval „hledat a nacházet Boha ve všech věcech“. Tento kontemplativní pohled však nevylučuje, ale naopak vyžaduje ticho modlitby. Je pravda, že modlit se lze téměř jakoukoliv formou: zpěvem nebo hrou na kytaru, dechem nebo tělem, slovy či prostou, tichou přítomností před Pánem. Existuje však privilegovaný způsob modlitby, a to s pomocí Písma. Najdeme v něm texty, které po staletí nesly a podpíraly modlitbu tisíců věřících. Díky němu poznáváme život Ježíše, Pána, Božího Slova, které se stalo tělem.

Aby ses naučil modlit s Biblí, je dobré, zejména na začátku, užívat ozkoušené metody. Jde o to, udělat vše pro to, abych se vyhnul rozptýlení, a nakonec nemluvil pouze sám se sebou. Chceme se „oprostit od své vlastní lásky, tužeb a zájmů“ a zcela se svěřit do Božích rukou. K tomu je užitečné následovat tuto strukturu:

1

Příprava

Rozhodni se, kde, jakým způsobem a jak dlouho se budeš modlit. Připrav se na setkání s Bohem tím, že vyjádříš svou touhu a potřebu po jeho přítomnosti.
2

Ticho a Boží přítomnost

Věnuj několik minut klidu, zhluboka dýchej a buď přítomný. Uvědom si, před kým stojíš.
3

Žádost

Můžeš požádat Boha o pomoc při modlitbě („Pane, nauč mě modlit se“) nebo o konkrétní milost v daném okamžiku. Svatý Ignác vždy opakoval stejnou přípravnou modlitbu. Je dobré si najít vlastní, která mi odpovídá.
4

Text

Přečti si biblický text a zajdi do hloubky v pasážích, kde se „něco“ děje. Je dobré abys dlouho vychutnával Slovo, než začneš klást otázky. Nech mluvit Boha.
5

Meditace

Jak ke mně mluví přávě čtený text? Jaké emoce ve mě vyvolává? Jak se na mě a mou současnou situaci dívá Bůh? Inspiruje mě k nějaké činnosti?
6

Kolokvium (Rozhovor)

Ukonči rozhovor s Pánem jako ten, kdo mluví s přítelem. Shrňte společně plody modlitby.
7

Reflexe modlitby

Zapiš si do svého duchovního zápisníku převládající pocity, a body, ve kterých se v modlitbě nacházíš – co se Ti nejvíce líbí, prožívané obtíže, hnutí Ducha Svatého a pokušení zlého ducha.

Přijď si vyzkoušet meditaci spolu s dalšími….kalendář (Úvod do)