Kráčíme s Ignácem za Ježíšem

Inspirativní jezuité

Inspirativní jezuité

Od začátku adventu 2021 byly v našich chrámech instalovány různobarevné roll-upy zobrazující vynikající muže z našeho řádu, kteří nás mohou inspirovat k radikálnímu následování Krista.

Na období od května 2021 (kdy jsme si připomněli, že uběhlo 500 let od pamplonského zranění sv. Ignáce, které vedlo k jeho obrácení) do 400. výročí jeho kanonizace v roce 2022 vyhlásil generální představený Tovaryšstva Ježíšova P. Arturo Sosa SJ jubilejní Ignaciánský rok. Pro jezuity na celém světě je to podnětem, aby se znovu hlouběji zamysleli, jak se v křesťanstvu a v životě Tovaryšstva Ježíšova obzvláště projevuje ignaciánské charizma a jak k nám promlouvá sv. Ignác dnes. Z této reflexe vyvstalo mnoho aktivit v rámci Ignaciánského roku, o kterých přicházejí zprávy ze všech kontinentů. I u nás vedlo toto zamyšlení k různým aktivitám.

Jednou z nich je projekt „Inspirativní jezuité – Kráčíme s Ignácem za Ježíšem“, jehož cílem je představit, jak se ignaciánské charizma projevilo a projevuje v životě řady významných jezuitů naší současnosti, tedy ve 20. a 21. století. Když si uvědomíme, s jak skvělými muži ze společenství „přátel v Pánu“ jsme se mohli stýkat, jak jsme mohli těžit z jejích elektrizující přítomnosti a jak jsme jasně cítili, že skrze ně k nám promlouvá sám Bůh, nedá nám to, abychom o tak velkém obdarování od Boha jen mlčeli. Cítíme, že pro naše povznesení a povzbuzení je třeba tato Boží obdarování pozorně vnímat, zabývat se jimi, vděčně je vyzdvihovat a snažit se s těmito Božími muži držet krok a nést spolu s nimi pochodeň Kristova evangelia dál do našich dnů. Platí, že verba movent, exempla trahunt. A tady nás tyto skvostné příklady činné odevzdanosti Bohu nejen táhnou, ale přímo strhávají.

K vybraným 35 mužům moderní doby – mučedníkům, myslitelům, obětavým organizátorům pomoci potřebným, umělcům a horlivým misionářům – náš otec provinciál přidal 5 barokních jezuitů důležitých pro českou provincii našeho řádu. Vzniklo tak 5 řad po osmi postavách, které jsou umístěny v jezuitských chrámech na různých místech naší vlasti. Podle plánu se budou tyto řady asi po čtvrt roce vyměňovat, takže každým z vybraných míst projde těchto 40 inspirujících osobností během asi jednoho roku.