Být jezuitou znamená dívat se na svět s

VIZÍ
Jsme přesvědčeni, že Bůh je aktivně přítomný v hloubce všech věcí, i v častokrát bolestivé realitě všedního dne.

Být jezuitou znamená být vyslaným na

MISI
Pro nás nejsou hranice a extrémní situace překážkou anebo koncem naší práce, ale novou výzvou, které je potřeba čelit.

Být jezuitou znamená žít život s

VÁŠNÍ
Nikdy nejsme spokojeni se současným stavem věcí. Neustále nás pohání touha objevovat, pracovat na nových věcech a snažit se vždy o více (MAGIS) – a to všechno pro větší čest a slávu Boží.