V současné době je mým hlavním pověřením funkce studentského kaplana v rámci brněnského vysokoškolského společenství při kostele Nanebevzetí Panny Marie. To v sobě pochopitelně zahrnuje řadu různorodých aktivit, od studentských mší přes katecheze a osobní setkávání až po plesy, přednášky apod. Dále se podílím na běžné, nestudentské pastoraci při našem kostele a poskytuji – třebaže nikoliv jen sám – základní duchovní služby anglojazyčné komunitě. Kromě toho zajišťuji běžnou péči o dům, resp. byt, jako jsou nákupy, placení faktur atd. Celkem dost času je teď také třeba věnovat péči o našeho sedmadevadesátiletého seniora, otce Pevného.

Na jezuitském řádu mě přitahovala jakási specifická kombinace různých kladů, která má za výsledek – možno říct – pružnou a zároveň pevnou spiritualitu, vyznačující se praktičností, zdravou ambiciózností, otevřeností nejrůznějším činnostem a schopností rozumět spletitosti lidské duše a jejím potřebám. Pak tu jsou samozřejmě historické úspěchy Tovaryšstva na poli vědy, školství, misií atd., které jsou v očích mladého člověka známkami toho, že se jedná o „seriózní firmu“ či „dobrou značku“, což v rozhodování přirozeně hraje roli. Svou úlohu sehrálo pravděpodobně i to, že jsem u nás v Jihlavě ministrovával i v bývalém jezuitském kostele sv. Ignáce. Pak také „potvrzující“ doporučení ze strany našeho pana faráře, kterému jsem o svém pošilhávání po jezuitech nic neříkal, setkání s živými jezuity apod. Nicméně vposledku si troufám tvrdit, že mě k Tovaryšstvu nepřitáhlo něco, ale Někdo. Sebevětší přirozené důvody by na to v mém případě asi nestačily.

Před vstupem do řádu jsem absolvoval gymnázium v Jihlavě a pak jsem na FF MU v Brně vystudoval psychologii. Po ní jsem několik měsíců, které zbývaly do termínu vstupu do jezuitského noviciátu, pracoval v jihlavské Charitě. Noviciát jsem absolvoval v letech 1999 až 2001 v Kolíně. Následovalo dvouleté studium filozofie v Krakově, dvouletá praxe pastoračního asistenta v naší tehdejší farnosti v Českém Těšíně a pak tříleté studium teologie v Římě na Gregoriánské univerzitě, doplněné tříletým postgraduálním studiem ve Frankfurtu nad Mohanem. Během něj jsem byl v roce 2009 vysvěcen u nás v Brně otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem na kněze. Ve Frankfurtu jsem také doprovázel společenství českých emigrantů. Po návratu ze studií jsem byl na čtyři roky přidělen jako kaplan ke kostelu sv. Ignáce v Praze a během této doby jsem na malý úvazek vykonával i funkci školního kaplana na církevních středních školách (zdravotní a sociální) v Praze v Ječné ulici. Poté jsem strávil tři čtvrtě roku ve Spojených státech na tzv. třetí probaci, tedy poslední formální části řeholní formace, a po ní jsem se přemístil do Brna.

O řeholním životě s jezuity z Brna

 

Podívej se na profily dalších jezuitů!