Moje meno je Peter Kalabus. Pochádzam z Piešťan a narodil som sa v roku 1984 ako tretie dieťa zo siedmich v kresťanskej rodine. Už v detstve ma fascinovalo lietanie a lietadlá a tak som sa rozhodol študovať túto oblasť. Najskôr na strednej škole, neskôr na univerzite. Svoj voľný čas som najčastejšie trávil športovaním, čo ma mnohokrát priviedlo do prírody a do hôr. Tam som sa mnohému učil, zisťoval som čo je to bázeň, pokora, krása a majestát. Cez tieto zážitky som spoznával Boha, aj keď som si to ani neuvedomoval. A práve cez udalosti spojené s pohybom na kopcoch, na horách a vo vzduchu ma Boh oslovil a povolal do dôvernejšieho vzťahu s ním. Onedlho nasledovala trojročná duchovná formácia v rámci spoločenstiev CVX, v ktorej sa očisťoval a prehlboval môj vzťah k Bohu, k ľuďom i ku svetu. Výsledkom bolo, že som si zvolil osobný vzťah s Kristom a službu Bohu a ľuďom za svoj ideál a ciel.

Od septembra 2017 sa usilujem premieňať tento ideál na skutočnosť v jezuitskom noviciáte v Ružomberku.

.

 

Podívej se na profily dalších jezuitů!