Před čtyřmi lety jsem v Brně složil své slavné sliby v jezuitském řádu do rukou generálního představeného P. Adolfa Nicoláse SJ. Nyní se nacházím v Praze, kde jsem přebral farnost svatého Štěpána a duchovní správu u svatého Ignáce coby administrátor farnosti a rektor u sv. Ignáce. Co mě nejvíce fascinuje na jezuitském řádu a co souvisí s mou cestou do Tovaryšstva, je duchovní pomoc, kterou jako jezuité můžeme poskytovat lidem skrze duchovní cvičení sv. Ignáce a jeho nejrůznější podoby. Sv. Ignác nám zanechal poklad, skrze který můžeme doprovázet mnohé na jejich cestě víry, ať už třeba v individuálním doprovázení nebo ve farní či vysokoškolské pastoraci.

Do Tovaryšstva Ježíšova jsem se dostal právě díky duchovním obnovám, které dávali jezuité pro mládež na Sv. Hostýně zkraje devadesátých let. Konkrétně to byli otcové Josef Tichý a Robert Kunert. Velmi mě zaujal způsob rozjímavé modlitby nad Písmem svatým, ke kterému jsme byli vedeni v těchto duchovních obnovách. Také jsem se zde mohl něco dozvědět o životě sv. Ignáce a o jezuitském řádu. Při druhé duchovní obnově se pro mě vynořila otázka kněžství a byla již jaksi samozřejmě spojena se vstupem do jezuitského řádu. V roce 1992 jsem tedy vstoupil do noviciátu, který byl tehdy na Sv. Hostýně a po několika týdnech se přestěhoval do Kolína nad Labem.

Pocházím z Valašska, z tradičního katolického prostředí, ze zázemí živé brumovské farnosti. Vystudoval jsem gymnázium ve Valašských Kloboukách, po jehož absolvování jsem byl přijat na stavební fakultu do Brna. Ale ještě v létě před nástupem do studia u mě došlo k výše zmíněnému rozhodnutí, takže namísto do Brna jsem se stěhoval do jezuitského noviciátu. Po noviciátu jsem pokračoval obvyklým během jezuitských studií a přípravy: filozofií v Mnichově (1994-1996), pastorační praxí mezi vysokoškoláky v Brně (1996-1998), studiem teologie v Dublinu (1998-2001) a v Londýně (2001-2003). Z Londýna jsem se vracel do Olomouce, kde jsem osm a půl roku působil mezi vysokoškoláky nejdříve jako kaplan, od roku 2006 jako farář Akademické farnosti Olomouc. Od září 2011 do května 2012 jsem absolvoval v Dublinu tzv. terciát, poslední část jezuitské formace. Od června 2012 do léta 2016 jsem působil pro změnu mezi vysokoškoláky v Brně a od léta 2016 se věnuji farnímu společenství kolem sv. Ignáce v Praze.

Podívej se na profily dalších jezuitů!