Jak dělat examen?

1

Boží přítomnost

Najdu si tiché místo, zklidním se a uvědomím si, že vstupuji do přítomnosti Pána. „Ty mě zkoumáš a znáš.“
2

Prožít vděčnost

Vyhledám jednu-dvě události v uplynulém dnu, ve kterém byl Bůh pro mě zvláštním způsobem přítomný. Nehledám kvantitu, ale zastavím se u dané události a zpřítomním si ji. Děkuji Bohu za to, co jsem mohl s ním prožít.
3

Prosba o světlo

Prosím Ducha o světlo, abych se mohl podívat na svůj život Božíma očima, tak jak můj život vidí On. Prosím, abych ho uměl poznat v končícím dni a objevil, jak ve mně pracoval. Žádám také, aby mi vyjasnil mé chyby a aby to byl jeho pohled, který odhalí mé nedostatky.
4

Uvědomit si

Procházím systematicky celý den, hodinu za hodinou a dívám se na Boží přítomnost a na chvíle, kdy se mi nepovedlo žít tak, jak by to Bůh chtěl. Poprosím o odpuštění za to, co se mi nepovedlo a o uzdravení. Hlavní volba křesťana není mezi dobrem a zlem, ale mezi něčím dobrým a lepším: je naší povinností vždy rozlišovat a volit to lepší – v tomto spočívá ignaciánské MAGIS.
5

Prosba o odpuštění

Z hloubi srdce prosím Pána o odpuštění za to, co se nezadařilo, za zapomínání na jeho přítomnost, za uzavření se před jeho láskou.
6

Zaměřit se na zítřek

S důvěrou, že jsem v Božích rukou, prosím Pána o milost, abych ho zítra následoval lépe, a o něco pozorněji. Také prosím, abych napravil to, co mě od něj odděluje. Na závěr se tiše pomodlím Otče náš.

Examen naživo

Přijď si vyzkoušet examen spolu s dalšími (kalendář) nebo zkus ještě jiný web o examenu.

Examen v mobilu

Stáhni si aplikaci do mobilu a vyzkoušej si každý den jiný tematický examen.

Examen na webu

Pokud se chceš modlit examen na počítači, podívej se na webovou aplikaci.