Jak dělat examen?

1

Boží přítomnost

Najdu si tiché místo, zklidním se a uvědomím si, že vstupuji do Boží přítomnosti: „Ty mě zkoumáš a znáš.“
2

Prožít vděčnost

Vyhledám jednu až dvě události v uplynulém dni, ve kterých byl Bůh pro mě zvláštním způsobem přítomen. Nehledám kvantitu, ale zastavím se u dané události a zpřítomním si ji. Děkuji Bohu za to, co jsem s ním mohl prožít.
3

Prosba o světlo

Prosím Ducha svatého o světlo, abych se mohl podívat na svůj život Božíma očima, tak jak můj život vidí On. Prosím, abych ho uměl poznat v uplynulém dni a objevil, jak ve mně pracoval. Žádám také, aby mi vyjasnil mé chyby a aby to byl jeho pohled, který odhalí mé nedostatky.
4

Uvědomit si

Procházím systematicky celý den, hodinu za hodinou, a dívám se na Boží přítomnost v uplynulém dni. Nezacházím do detailů, ale dívám se na čtyři až pět hlavních událostí dne. Jaký byl při nich můj vnitřní postoj? Co mě vedlo k danému chování? Jaký měly na mne dané události vliv? Hlavní rozhodování křesťana není volbou mezi dobrem a zlem, ale mezi něčím dobrým a lepším. Je naší povinností vždy rozlišovat a volit to lepší – v tom spočívá ignaciánské MAGIS. Kde mé srdce zpívalo, tančilo, kde zažívalo růst života, naděje a lásky? A kde se ve mně naopak život, láska a naděje ztrácely?
5

Prosba o odpuštění

Z hloubi srdce prosím Pána o odpuštění za to, co se mi nedařilo – za zapomínání na jeho přítomnost, za uzavřenost před jeho láskou.
6

Zaměřit se na zítřek

S důvěrou, že jsem v Božích rukou, prosím Pána o milost, abych ho zítra následoval lépe a o něco pozorněji. Také prosím, abych napravil to, co mě od něj odděluje. Na závěr se tiše pomodlím Otče náš.

Examen naživo

Přijď si vyzkoušet examen spolu s dalšími (kalendář) nebo zkus ještě jiný web o examenu.

Examen v mobilu

Stáhni si aplikaci do mobilu a vyzkoušej si každý den jiný tematický examen.

Examen na webu

Pokud se chceš modlit examen na počítači, podívej se na webovou aplikaci.