Staň se součástí jezuitského díla i ty!

Mt 9,37  „Ježíš řekl svým učedníkům: Žeň je sice hojná, ale dělníků málo.“ Vyber si způsob, jakým i ty podpoříš žeň Páně!

Děkujeme za vaši podporu

Pomozte nám budovat Boží království, doprovázet rozlišování povolání mladých lidí, sloužit utlačovaným a znevýhodněným, podpořit přípravu a formaci nové generace jezuitů.

Finančně

Přispějte na konkrétní jezuitský projekt, který vám leží na srdci! Na požádání vystavíme potvrzení o daru za účelem daňově odpočitatelného nákladu.

Publikační činnost

Elektronická média

Rozlišování

Vzdělávání

Modlitbou

Naše díla mohou existovat i díky vám – díky vaší hmotné i duchovní podpoře. Jsme vděční za všechny vaše modlitby za jednotlivá díla a za Tovaryšstvo.

Odkazem v závěti

Podle platné legislativy může každý během svého života rozhodnout, kdo a co po něm bude dědit. Nemá-li zůstavitel zákonné dědice ani závěť, pozůstalost připadne státu. Pokud byste se rozhodli podpořit některý z našich projektů nebo Tovaryšstvo obecně, je možné vyjádřit svou vůli, jak se má majetek po smrti rozdělit. Toto se učiní sepsáním závěti, ve které se stanoví, komu co připadne. Po smrti je pak majetek zesnulého rozdělen podle přání vyjádřeného v této poslední vůli. Aby nenastaly zbytečné komplikace, je nejlepší využít při jejím sepsání služeb notáře.

Spoluprací

Vždy uvítáme ochotné a nadšené lidi, kteří by se chtěli podílet na budování Božího království již zde na zemi. Naše spolupráce může mít různou podobu – od jednorázových aktivit, přes občasnou výpomoc až po pravidelnou spolupráci. Možné je zapojit se do aktivit v sociální oblasti, pomoci při organizaci pastoračních aktivit, vykonat si stáž a praxi jako student nebo absolvent pedagogické fakulty ve škole Nativity, atd. Jsme otevřeni i dalším návrhům na spolupráci.