Skip to main content

Samuel Fritz

By 13. 7. 20214 srpna, 2021Inspirativní jezuité

Páter Samuel Fritz (9. dubna 1654 Trutnov – 20. března 1725 redukce Jéberos, Peru) byl český cestovatel, kartograf a jeden z nejúspěšnějších misionářů Tovaryšstva Ježíšova v Jižní Americe. Vykonal obrovské civilizátorské dílo, založil 41 indiánských redukcí. Jeho práce je o to cennější, že se při ní zřekl násilí a jeho dílo je výsledkem neochvějné víry, mnohaleté tvrdé práce a diplomatického umu.

Je autorem první podrobné mapy Amazonky (od pramene až po ústí), na níž pracoval převážně mezi lety 1689–1691 (vyhotovena 1691, tiskem 1707). Ve svých poznámkách napsal o příčinách, které ho k tomuto dílu vedly: „K lepšímu poznání a všeobecnému poučení o velké Amazonce či řece Maraňonu jsem udělal tuto mapu s nemalou námahou a potem, protože jsem proplul větší část jejího toku až tam, pokud je splavná. I když se dodnes objevilo už tolik map, tak chci připomenout, aniž bych se někoho dotýkal, že žádná není dost přesná, protože se nepřihlíželo na měření stupňů na veletoku nebo se vůbec neprovádělo nebo, že je vyčetli ze spisů autorů, kteří je zcela spletli.“

Samuel Fritz byl jedním z prvních Evropanů, kteří cestovali napříč celým kontinentem – od oceánu Atlantského po Tichý. V 90. letech 20. století byla po Fritzovi pojmenována ulice na Červeném Kopci v Trutnově.