Skip to main content

Oswald von Nell-Breuning

By 13. 7. 20214 srpna, 2021Inspirativní jezuité

Oswald von Nell-Breuning SJ (8. března 1890 – 21. srpna 1991) byl jezuita, teolog a sociolog. Nell-Breuning, který se narodil v německém Trevíru v aristokratické rodině, byl vysvěcen v roce 1921 a jmenován profesorem etiky na Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen v roce 1928. Podílel se na přípravě sociální encykliky Pia XI. Quadragesimo anno ( 1931), která se podobně jako dřívější Rerum novarum (1891), podle níž byla pojmenována zabývala „sociální otázkou“ a rozvinula zásadu subsidiarity. Nell-Breuning nesměl publikovat od roku 1936 až do konce nacistického Německa v roce 1945. Po válce přednášel jako čestný profesor na Johann-Wolfgang-Goethe-Universität ve Frankfurtu nad Mohanem  a později založil vlastní „Akademie der Arbeit“ (Akademie práce). Vyvíjel silný vliv na program sociální politiky Křesťansko-demokratické unie v Německu a měl blízký vztah s německými odbory. Zemřel ve Frankfurtu nad Mohanem.