Skip to main content

Marko Ivan Rupnik

By 13. 7. 20214 srpna, 2021Inspirativní jezuité

„Cesta, kterou jde umělecká tvorba je cesta slova-obrazu, poznání sdělování, které přetváří a jako takové ukazuje na celistvý duchovní smysl všeho. Zvykli jsme si na dosavadní slovní logiku, vybudovanou na pojmech, např. logických sylogismech. To nám umožňuje dělat závěry z předpokladů. Když se však díváme na jeden nebo dva po sobě následující obrazy, kdo může říci, kam nás dovede třetí? Logika obrazů je jiná. Kristus-Logos je především obraz Boha neviditelného, nevyzpytatelného.“

Marko Ivan Rupnik (28. listopadu 1954) je slovinský jezuita, umělec a teolog. Spolu s Ateliérem duchovního umění Centra Aletti, jehož je ředitelem, vytvořil slavná díla po celém světě, například mozaiky kaple Redemptoris Mater ve Vatikánu, mozaiky v bazilikách ve Fatimě a San Giovanni Rottondo, průčelí v Lurdech a mnohé jiné po celém světě.

V roce 1973 vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova. Po studiu filozofie v Lublani se v roce 1977 zapsal na Akademii výtvarných umění v Římě, kterou ukončil v roce 1981 prací „Luigi Montanarini a problém interpretace“. Následovaly teologická studia na Gregoriánské univerzitě v Římě. Zde se specializoval na misiologii s linceciátem „Vassilij Kandinsky jako přístup ke čtení teologického významu moderního umění ve světle ruské teologie“. V roce 1985 byl vysvěcen na kněze. V roce 1991 získal doktorát na Gregoriánské misiologické fakultě s prací vedenou Tomášem Špidlíkem na téma „Misijní teologický význam umění v esejích Vjačeslava Ivanoviče Ivanova“.

Od září 1991 žije a pracuje v Římě v Centro Aletti, jehož byl až do roku 2020 ředitelem. Učí na Papežské gregoriánské univerzitě a na Papežském liturgickém institutu v Sant’Anselmo.

Od roku 1995 je ředitelem ateliéru duchovního umění Centro Aletti. V letech 1999 až 2013 byl konzultantem Papežské rady pro kulturu a od roku 2012 konzultantem Papežské rady pro podporu nové evangelizace. 14. ledna 2017 ho papež František jmenoval konzultantem Kongregace pro bohoslužby a kázeň svátostí.

V roce 2013 získal čestný doktorát na univerzitě v Francisco de Vitoria v Madridu a v roce 2014 na teologické fakultě v Luganu.

Kromě své umělecké a teologické činnosti se vždy věnoval konkrétně pastorační činnosti, a to prostřednictvím konferencí a vedení kurzů a duchovních cvičení. Je autorem mnoha teologických knih.