Skip to main content

Manuel Carreira

By 13. 7. 20214 srpna, 2021Inspirativní jezuité

Manuel María Carreira Vérez, S.J. (Valdoviño, La Coruña, 31. května 1931 – Salamanca, 3. února 2020) byl jezuitský kněz, teolog, filozof a španělský astrofyzik; člen Vatikánské observatoře, k jejíž správní radě patnáct let patřil. Byl poradcem a spolupracovníkem na několika projektech NASA a více než třicet let učil na různých univerzitách, jako je John Carroll University nebo Universidad Pontificia de Comillas.

Manuel Carreira vyrůstal ve Villalbě a do Tovaryšstva Ježíšova vstoupil v roce 1948. Studoval filologii na univerzitě v Salamance a filozofii na univerzitě v Comillas. V roce 1957 byl poslán do Spojených států, aby tam pokračoval ve studiu, kde získal diplom z teologie na Loyola Chicago University a poté, co byl v roce 1960 vysvěcen na kněze, získal magisterský titul z fyziky na Univerzitě Johna Carrolla v Clevelandu v roce 1966 s prací o účinku laserů v kapalinách. Doktorát získal na Catholic University of America s doktorskou prací o kosmickém záření pod vedením Clydea Cowana, objevitele neutrina.

Během svého pobytu ve Spojených státech působil jako kněz v několika farnostech. Zemřel ve věku osmdesáti osmi let v Salamance 3. února 2020. Pohřební obřady se konaly v kapli San Estanislao (Salamanca).