Časté dotazy – FAQ

Jak se mohu stát jezuitou?

Prvním krokem je kontaktovat některou z osob určených pro zájemce o život v Tovaryšstvu. Standardně následuje osobní setkání a domluva na dalším konkrétním postupu. Leccos se dozvíš, když se na těchto stránkách podíváš na postup celé formace.

Jsou všichni jezuité kněží?

Tovaryšstvo Ježíšovo je kněžským řádem, ale ne všichni jezuité jsou kněží. Někteří zájemci se rozhodnou, že budou řeholními bratry. To znamená, že budou žít stejné řeholní sliby, ale bez kněžského svěcení.

Co dělají jezuitští bratři?

V současném světě je možnost realizace povolání bratří obrovská. V Evropě a USA vstupují do Tovaryšstva lidé, kteří působí ve výzkumu v různých oborech a rádi by pokračovali ve své práci v rámci Tovaryšstva. Jednou z možností je stát se řeholním bratrem. Dalším příkladem může být péče o uprchlíky v rámci Jezuitské služby uprchlíkům nebo působení ve školství apod.

Jak dlouho trvá, než se někdo stane jezuitou?

Po ukončení dvouletého noviciátu skládají novicové sliby chudoby, čistoty a poslušnosti – ať už jako řeholní bratři nebo scholastici, tedy ti, kteří se budou nadále připravovat na kněžství. Po slibech jsou již považováni za jezuity, i když ještě nejsou definitivně přivtěleni k jezuitskému řádu. Dále pokračuje jejich formace. Podívej se na těchto stránkách na postup celé formace.

Existují nějaká věková omezení?

Nejčastěji se hlásí zájemci hned po ukončení střední nebo vysoké školy, ale někdy jsou i starší. Vše záleží na individuálních okolnostech. Nicméně kandidát by měl být mladší čtyřiceti let. Pokud jde o starší zájemce, musí se žádat o zvláštní povolení.

Co mohu dělat jako jezuita?

Jezuité jsou muži s posláním, ať už v období formace, studia či v plné službě. Poslání uděluje každému jezuitovi jeho představený – provinciál. Předchází tomu modlitba, vyslechnutí a rozpoznání jeho zájmů, talentů, tužeb, ale i jeho nejistot, slabostí a limitů. Poslání jezuity tedy vychází z dialogu a je aktem důvěry.

Není tedy od začátku jasné, co bude ten který jezuita konkrétně v budoucnu dělat. Každý si však může být více méně jistý tím, že řád zhodnotí všechny jeho talenty a bude spolu s ním hledat nejlepší poslání, kde by mohl být nejužitečnější jak pro řád, tak také pro celou církev, a kde by mohl nejlépe sloužit Bohu a lidem.

Co znamenají sliby chudoby, čistoty a poslušnosti?

Všechny tři sliby mají různé dimenze – např. duchovní, praktickou apod. V tomto bodě bude pojednána jenom dimenze praktická. Jezuité na rozdíl od jiných řádů, např. benediktinů, žijí aktivním způsobem života, vykonávají různá zaměstnání, jsou posláni do různých zemí světa s různými úkoly. Cílem všech tří slibů je větší disponibilita pro výkon jejich poslání – být chudý, abych nebyl vnitřně na něčem závislý, a tudíž byl svobodný; být poslušný, abychom jako společenství tahali za jeden provaz; slib čistoty, abych byl mužem se srdcem otevřeným pro všechny lidi, a ne pouze pro jednoho člověka.