Nyní jsem ve fázi formace, která se nazývá „magisterka“. Během tohoto času se podílím na životě pražské jezuitské komunity a mým hlavním úkolem je být nápomocný ve vysokoškolské pastoraci, které se v Česku jezuité dlouhodobě věnují. Těší mě, že mohu být poblíže všemu nadšení, radostem a bolestem studentů v tak důležitém období, kdy se často rozhoduje o celém jejich budoucím životním směřování. Je velkým darem odkrývat Boží aktivitu v lidských srdcích.

Mému vstupu do řádu předcházelo dlouhé období duchovního zrání a pomalé objevování a dorůstání do povolání. Za mnohé vděčím své rodině, která mi dala solidní duchovní základy, ale též prostředí svobody k vlastnímu osobnímu rozvoji. Vyrůstal jsem v Olomouci, která je působištěm jezuitů. Nachází se zde Centrum Aletti, věnující se intelektuální formaci, a jezuité zde též provozují nakladatelství Refugium. Během vysokoškolských studií jsem byl s tímto jezuitským centrem stále více provázán, s chutí jsem četl jejich knížky, jezdil na jezuitské exercicie a byl jsem též duchovně doprovázen až k plnému a svobodnému přijetí daru povolání. Svatý Ignác si mě přitáhl svojí mystickou hloubkou a zároveň osobní konkrétností tváří v tvář živému člověku, který je pro něj vždy jedinečný a neopakovatelný.

Základní a středoškolská studia jsem absolvoval v Olomouci. Dále jsem se rozhodl pro studium medicíny, které jsem absolvoval na Masarykově univerzitě v Brně. Byla to výživná léta objevování radosti ze studia, které mě doposud neopustilo. Poté jsem nastoupil do dvouletého noviciátu v Ružomberku a dále pokračoval filozofickými studii v Krakově.

Podívej se na profily dalších jezuitů!