Počátkem roku 2017 jsem zakončil svou řeholní formaci na Srí Lance. V současné době působím v Praze, kde se věnuji vysokoškolské pastoraci a duchovnímu doprovázení těch, kteří ve společnosti a v církvi hrají či mohou hrát nějakou důležitou úlohu. Je pro mě velkým privilegiem být svědkem toho, jak se Bůh citlivě dotýká lidských duší, jak je proměňuje a vede. Mým úkolem je Bohu pokud možno v tomto díle nepřekážet, ale naopak druhé na cestě k němu doprovázet, tedy být na blízku každému, kdo poctivě hledá smysl a naplnění svého života.

Do řádu jsem vstoupil proto, že mi byla velmi blízká jezuitská spiritualita a především jakási „mystika všednosti“ Ignáce z Loyoly. Fascinovalo mě především úsilí o kontemplaci v činnosti, vnímavost pro konkrétní potřeby doby a hledání Boha ve všech věcech. Líbilo se mi, jakou pozornost jezuité věnují osobní meditaci, ale i duchovnímu doprovázení druhých. Neméně důležitým motivem pro mě bylo důkladné vzdělání a celková řeholní formace, jež je jezuitům vlastní. Nemohl jsem si nevšimnout, že jim tato průprava dává velkou vnitřní svobodu a odvahu jít tam, kde je to nejvíce zapotřebí.

Můj příběh před vstupem do řádu není dlouhý. Pocházím z Podkrkonoší a vyrůstal jsem v katolické rodině, kde se formovalo moje duchovní povolání. Po maturitě jsem byl na krátko zaměstnán jako řezbář a sochař v ateliérech Břetislava Kafky v Červeném Kostelci. Zvažoval jsem studium na nějaké vysoké umělecké škole, nakonec jsem se však rozhodl pro kněžství. Po rozhovoru s diecézním biskupem jsem nastoupil do Teologického konviktu v Litoměřicích a pak na vojenskou službu. V roce 1995 jsem vstoupil k jezuitům a po noviciátě v Kolíně jsem v letech 1997-2000 absolvoval studium filozofie v Krakově. Poté jsem se přesunul do Věčného města, kde jsem působil jako redaktor v české sekci Vatikánského rozhlasu. V letech 2001–2004 jsem studoval teologii na Gregoriánské univerzitě v Římě a po ní jsem pokračoval ve studiu v Praze, kde jsem zároveň působil při kostele sv. Ignáce a jako redaktor bulletinu Jezuité. V letech 2007-2010 jsem absolvoval postgraduální studium teologie ve Frankfurtu nad Mohanem, které jsem pak dokončil v Praze. V české metropoli jsem v letech 2010-2016 mimo jiné působil v Akademické farnosti Praha a při kostele sv. Ignáce. Dále jsem byl odpovědným redaktorem internetových stránek českých jezuitů a bulletinu Jezuité. Od jáhenského svěcení příležitostně spolupracuji s médii a často pořádám kurzy meditace a duchovních cvičení.

Jací jsou dnešní jezuité a čím se zabívají

Podívej se na profily dalších jezuitů!