Nástroje ignaciánské spirituality jsou pomůcka pro toho, kdo chce v životě růst a kdo se chce v životě naučit správně rozhodovat. I když děláš denně examen, medituješ nebo čteš duchovní literaturu, přece je dobré mít duchovního průvodce nebo si v případě větších rozhodnutí vykonat exercicie.

 

1. Examen - nejdůležitějších 15 minut Tvého dne

Pokud se chceš správně rozhodovat, potřebuješ trénovat svoji pozornost, schopnost vnímat lidi a věci kolem sebe i sebe sama a své vnitřní procesy. Potřebuješ poznat své potřeby, své fyzické a psychické reakce na různé podněty. Aby ses mohl správě rozhodnout, musíš od věcí získat určitý odstup, najít správnou rovnováhu. My jezuité k tomu využíváme krátké modlitby - examenu - na konci každého dne. Jak tedy na to?

 • Najdi si místo, kde budeš mít soukromí a klid, aby ses mohl v 15 minutách nerušeně ohlédnout za předchozím dnem. Připomeň si Boží přítomnost.
 • Projdi si celý den od rána až do přítomného okamžiku, zkus si uvědomit všechny pěkné momenty, všechny dary, které jsi dostal. Nejde o to, udělat si kompletní výčet, spíše se soustřeď na své pocity a setrvej v nich. Vychutnávej si ještě jednou to, čím jsi byl obdarován.
 • Poděkuj Bohu za rozhovory, setkání, pocity, maličkosti, prostě za všechny krásné momenty uplynulého dne.
 • Předchozí den ale nebyla jenom procházka růžovou zahradou. Poděl se s Bohem o svá zklamání, strach, hněv, o všechno, co se Ti nepovedlo, co nevyšlo tak, jak jsi chtěl. Řekni mu o všem, s čím jsi nespokojený. Podívej se ale také na to, kde jsi chyboval, kde jsi mohl udělat něco jinak, lépe, ale z nejrůznějších důvodů jsi to neudělal. Popros Boha o odpuštění.
 • Sděl Bohu své plány, naděje, ale i obavy z následujícího dne a popros ho o pomoc ve všem, co Tebou "hýbe".
 • Ukonči examen modlitbou Otče náš

 

2. Meditace - hledání cesty pro dnešní den

Meditace je v současné době nebývale populární a množství lidí hledá různé cesty, jak se naučit meditovat. K dispozici je spousta knížek, ale žádné čtení nemůže nahradit vlastní meditování a doprovázení zkušenou osobou. Ignaciánská spiritualita nabízí meditaci, která je zakotvena v křesťanské tradici. Není až tak důležité, jak dlouho medituješ (může to být hodina, ale klidně i jen 20 minut denně), ale abys meditoval pravidelně. Zvol si čas a ten dodržuj, meditaci neprotahuj a ani nezkracuj. Jak tedy začít? Klasická ignaciánská meditace má několik kroků:

 • Najdi si tiché a pokojné místo, kde Tě nebude nic rušit, a zaujmi polohu takovou, abys v ní vydržel pokud možno celou dobu meditace.
 • Několikrát se zhluboka nadechni, pak dýchej normálně, uvolněně, uvědom si Boží přítomnost. Meditovat můžeš s otevřenýma očima upřenýma na jeden bod nebo i s očima zavřenýma.
 • Pomalu si čti vybraný kousek z Bible a nech na sebe působit slova i celé věty. Pokud Tě některé slovo něčím zaujme, zůstaň u něho tak dlouho, jak je potřeba. Po přečtení vybraného úryvku se pokus vžít do některé z postav a "žij" její roli. Dívej se, co v tom příběhu dělají a co říkají lidé kolem Tebe. Všímej si při tom i vlastních pocitů. S kterou postavou se bezděčně ztotožníš? Nerozběhne se Ti meditace tak, že Tě samotného překvapí, co se to děje a jak to odráží Tvou životní situaci?
 • Na konci meditace si o ní promluv s Ježíšem. Co Tě oslovilo, zarazilo, proč ses nudil, co se Tě dotklo? Neboj se mu to všechno sdělit.
 • Pomodli se Otče náš.

Každému člověku, který medituje (hlavně začátečníkovi), se v hlavě vynořují různá rozptýlení. Nenech se unášet rušivými myšlenkami od toho, nad čím medituješ. Pokud se přistihneš, že jsi myšlenkami jinde, nezlob se, nerozčiluj se a v klidu se vrať k tématu. Když Tě ale meditace dovede do nějaké Tvé důležité životní situace a pomůže Ti znovu ji s duchovním užitkem prožít, není to roztržitost.

 

3. Knížky - Tvůj neodmyslitelný průvodce dobrého rozhodování

 

Knížky vhodné pro rozhodování a pro volbu životní cesty

Gallagher, Timothy M., Spytovanie svedomia alebo Modlitba examen podľa Ignáca Loyolského, Dobrá kniha Trnava 2013. (Skvělé uvedení do základního a nejdůležitějšího duchovního cvičení – examenu – jako prostředku ke komunikaci s živým Bohem. Jednoduché, ale nezjednodušující, hluboké, praktické, s mnoha příklady.)

Martin, James, Jezuitský návod (takmer) na všetko, Dobrá kniha Trnava 2012. (Čtivý úvod do ignaciánské spirituality. Nabízí konkrétní návody k orientaci ve vnitřním životě člověka s důsledky pro praktický život. Obsahuje mnoho živých a osobních příkladů.)

Maureder, Josef, Zralost není luxus, Karmelitánské nakladatelství 2008. (Knížka o práci na sebepoznání a na osobním růstu jako nutné součásti jakéhokoli duchovního hledání.)

Maureder, Josef, Porozumět Božímu volání, Karmelitánské nakladatelství 2007. (Věcné a praktické úvahy o hledání stop Božího volání v životě člověka.)

Augustyn, Józef, Čtvrthodinka upřímnosti, Karmelitánské nakladatelství 2014. (O ignaciánském examenu jako pohledu do vlastního nitra a na život z Boží perspektivy.)

Augustyn, Józef, Jak hledat a nalézat Boží vůli, Karmelitánské nakladatelství 1997. (O hledání stop Božího volání a vedení ve světě vlastních myšlenek a emocí.)

Rupnik, Marko Ivan, Uvedení do duchovního života, Refugium 2003. (Odpovídá na otázky: Co je to „duchovní“? Co znamená „duchovní život“ v křesťanské tradici?)

Rupnik, Marko Ivan, O duchovním rozlišování. Cesta ke zralosti, Refugium 2002. (O rozlišování ve smyslu následování Krista ve velkých životních a pracovních volbách i malých každodenních rozhodováních.)

 

Základní zdroje informací o jezuitech

Kolektiv autorů, Jezuité v historickém přehledu, Refugium 2002. (Praktický a systematický přehled dat s událostmi, které se vážou k dějinám řádu od jeho založení až po současnost.)

Rahner, Hugo – Matt, Leonard von, Ignác z Loyoly, Refugium 2004. (Obrazová publikace se čtivými texty o životě zakladatele Tovaryšstva; kniha je přeložena do mnoha světových řečí.)

Rahner, Karl, Má dnes Ignác z Loyoly ještě co říci?, Refugium 2007. (Vtipná aktualizace odkazu Ignácova života.)

Kolektiv autorů, Co si myslíme o jezuitech? Odpovědi na anketu k 450 letému výročí příchodu jezuitů do českých zemí, Refugium 2006. (Průřez sděleními českých osobností z života společenského, kulturního a náboženského k tématu „jezuité“: od Václava Havla po Jiřího Grygara.)

Arrupe, Pedro, Pokojně v protikladech. Soubor teologických reflexí generálního představeného jezuitů, Refugium 2002. (Kolekce úvah a praktických směrnic od „generála řádu“ k tomu, čím žijí jezuité přítomnosti.)

Kolvenbach, Peter-Hans - Pouthiere, Jean-Luc, Mou misií je celý svět, Karmelitánské nakladatelství 2006. (Jak vypadá svět z pohledu Tovaryšstva Ježíšova? Rozhovor s bývalým generálem řádu.) 

Pavlík, Jan, Vzpomínky na zemřelé jezuity narozené v Čechách, na Moravě a v moravském Slezsku od roku 1814, Refugium 2011. (Zásadní přehled děl, osobností a událostí, které se vážou k Tovaryšstvu Ježíšovu v českých zemích; obrovská paleta informací a podnětů.)

Brodrick, James, Počiatky jezuitov, Priatelia Dobrej knihy 1986. (Dílo světového „jezuitského klasika“ k dějinám Tovaryšstva.)


Brodrick, James, Rozšíření jezuitů, Refugium 2005. (Dílo světového „jezuitského klasika“ k dějinám Tovaryšstva.)

 

Světecké osobnosti jezuitského řádu

Dalmases, Candido de, Otec a magister, Křesťanská akademie 1991. (Životopis svatého Ignáce.)

Kranz, Gisbert, Ignác z Loyoly - zakladatel jezuitů, Cesta 1990. (Životopis svatého Ignáce.)

Kyralová, Marie, Ignác z Loyoly, Zvon 1992. (Život a výběr z dopisů svatého Ignáce.)

ČT 2 – Světci a svědci sv. Ignác – http://www.ceskatelevize.cz/porady/10123417216-svetci-a-svedci/208562211000004-ignac-z-loyoly/

Kolektiv autorů, Rok s jezuitskými svatými, Refugium 2002. (Krátké životopisy světců, kteří patří do liturgického kalendáře. Pohledy do života mučedníků, misionářů, ale i prostých pěšáků v pastoraci...)

Brodrick, James, Jezuita Petr Kanisius (1521–1597), Refugium 2012. (Provokativní postava, k níž se rovněž vážou počátky vzniku České provincie SJ. Systematické dílo opírající se o archivní materiály, s nimiž autor pracoval mnoho let.)

Škarek, Leopold, Co bylo po zrušení Tovaryšstva Ježíšova? Životopis Josefa Pignatelliho SJ, Refugium 2010. (Josef Pignatelli zažil na vlastní kůži „nepohodu“ rušení „starého“ Tovaryšstva. A určitě mnohem obtížnější než situace jezuitů po roce 1773 byla atmosféra, kdy bylo v roce 1814 Tovaryšstvo Ježíšovo opět bylo „vzkříšeno“.)

Papasogli, Giorgio, Rebel Boží: Alois Gonzaga, Refugium 2006. (Vyprávění o životě toho, kdo se nebál, kdo naslouchal, ale i sloužil těm nejposlednějším.)

Andreotti, Giulio, Matteo Ricci. Jezuita v Číně (1552–1610) – Rozprava o přátelství, Refugium 2007. (Pohled na práci jezuitů v čínských misiích.)

Ford, Desmond, Světec ze Skotska svatý Jan Ogilvie SJ, Refugium 2001. (Životopis světecké osobnosti z doby hledání identity věřícího v nesnázích náboženských sporů. Opírá se o dokumenty vyšetřovací komise.)

Xaverský, František, Výběr z korespondence jezuitského misionáře Dálného Východu, Refugium 2005. (Z rozsáhlého díla patrona misí nahlížíme to, co přiléhavě odpovídá jeho vnitřnímu životu.)

Faber, Petr, Krátký život, dlouhé cesty. Duchovní deník jezuity z dob reformace, Refugium 2004. (Favorizovaný světec papeže Františka, velice blízký druh Ignáce z Loyoly, nám zanechal svědectví o tom, jak Bůh působil v jeho životě.)

 

 

Soustavnější díla s rozsáhlejšími informacemi

Neufeld, Karl Heinz, Hugo a Karl Rahnerové, Refugium 2004. (Dvě „myslitelské osobnosti“ jezuitského řádu odhalují apoštolát řádu v intelektuálním i akademickém prostředí.)

Rahner, H., Ignác z Loyoly a dějinné pozadí jeho spirituality, Refugium 2013. (Zakladatel řádu je zařazen mezi ostatní duchovní klasiky a zakladatele řádů; text sleduje, v čem je jeho novum, v čem je jejich blízkost.)

Špidlík, Tomáš, Ignác z Loyoly a spiritualita Východu, Refugium 2001. (Univerzální osobnost Ignácova se dotýká života celé církve, proto je jejím světcem; zde máme před sebou to, co na životě světce fascinuje křesťanský Východ.)

Haas, A., Axiomy duchovního života, in Studijní texty ze spirituální teologie I. Axiomy duchovního života, Refugium 2003, s. 101–162. (Text z duchovního života, který slouží k uspořádání našeho vnitřního světa.)

Říha, K., Bůh vždy větší (Deus semper maior), Refugium 2010. (Meditace o duchovních cvičeních Ignácových.)

 

Spirituální texty

Caussade, J.-P. de, Odevzdanost do Boží prozřetelnosti: milost přítomného okamžiku, Refugium 2016. (Opakovaně vydávaná příručka duchovního života se základním ignaciánským mottem: žít v Boží přítomnosti.)

Ignác z Loyoly, Duchovní cvičení, Refugium 2005. (Pilíř jezuitské spirituality.)

Ignác z Loyoly, Duchovní deník, Refugium 2003. (Texty světce, které on zanechat nechtěl, a které se přesto neztratily.)

Ignác z Loyoly, Souborné dílo, Refugium 2005. (Obsahuje tři texty: duchovní cvičení, deník a vlastní životopis.)

Novéna s Luísem da Câmara, životopiscem sv. Ignáce z Loyoly, Refugium2016. (Luís da Câmara si zapisoval každý den, co žil pod stejnou střechou s Ignácem, jeho reakce i slova; modlitební texty obsahují podnětné pasáže z Câmarových zápisků.)

Novéna ke svatému Ignáci z Loyoly, Refugium 2016. (Modlitební text opřený o důležitá sdělení Ignácova: z konstitucí, korespondence i duchovních cvičení.)

Novéna ke svatému Františku Xaverskému, Refugium 2016. (Texty z dopisů světce uspořádané jako podklad pro devítidenní modlitbu.)

Úředníček, F., Skrytý poklad. Pobožnost k Božskému Srdci Páně, Refugium 2010. (Několikrát vydané dílo někdejšího českého jezuity, inspirující k pohledu na bohatství Kristova srdce, a to podle zkušeností osobností jezuitské spirituality napříč staletími.)