Jmenuji se Pavel Banďouch, pocházím z Prahy a je mi třicet let. Moje cesta k jezuitům byla zdánlivě složitá, ale v podstatě velmi jednoduchá.

Pocházím z rodiny, která není nijak institucionálně věřící, a tak ke mně Bůh přicházel jinými způsoby. Za věřícího bych se s nynějším odstupem označil asi až od posledních let gymnázia. Důležité v tomto ohledu pro mě byly především Písmo svaté a četba děl kardinála Špidlíka. Konkrétněji jsem Boha nacházel především v dějinách, v jeho působení v historii lidstva; a pak i v mé vlastní. Myslím, že i proto jsem nakonec začal studovat historii na Univerzitě Karlově.

O křtu jsem uvažoval delší dobu, ale vnímal jsem to jako dosti závažné rozhodnutí. Nakonec jsem byl pokřtěn v Komunitním centru Matky Terezy. Do té doby mě - poměrně logicky - nenapadlo, že bych mohl jít cestou řeholního života, resp. kněžství. Asi mě to někdy prolétlo hlavou; ale rozhodně jsem to nevnímal jako cestu, na kterou bych se cítil zván. Právě od křtu a biřmování ve mně ale toto pozvání začalo znít. Nebylo to ale tak přímočaré, jak by si někdo mohl myslet. Zejména proto, že jsem si nebyl jistý, nakolik je toto volání autentické; nicméně nepřestávalo a vnímal jsem ho čím dál tím intenzivněji.

To byla chvíle, kdy jsem se spojil s jezuity, konkrétně s Janem Regnerem. S tím jsem se párkrát sešel, ale poté jsem se na několik měsíců odmlčel, protože jsem se toho všeho asi trochu vyděsil. Pak jsem ho ale znovu kontaktoval; a tentokrát šlo vše rychle. Absolvoval jsem krátkou duchovní obnovu, zúčastnil se akce pro zájemce o vstup do řádu a podal jsem žádost o vstup do noviciátu, která byla schválena.

A proč jezuité? Oslovil mě jejich přístup k lidem, určitá srdečnost a v dobrém slova smyslu jednoduchost. Důležité pro mě bylo také to, že jsem se jednoduše mezi nimi cítil dobře. Dva roky formace v noviciátu jsem strávil v Ružomberku. Byla to doba, kdy člověk poznává sám sebe a Boha - nachází své místo v Pánově srdci, sebe v Trojici.

V současnosti studuji filozofii v Římě, na papežské univerzitě Gregoriana a zároveň pokračuji jako v práci na doktorátu z historie na Filozofické fakultě UK, který jsem přerušil před vstupem do Tovaryšstva.

V současnosti studuji filozofii v Římě, na papežské univerzitě Gregoriana a zároveň pokračuji jako v práci na doktorátu z historie na Filozofické fakultě UK, který jsem přerušil před vstupem do Tovaryšstva.

 

Podívej se na profily dalších jezuitů!