Jmenuji se Vladislav Šimák a jsem v prvním ročníku studia filozofie v Krakově. Studium filozofie je po noviciátu dalším stupněm formace, tentokrát zejména intelektuálně – duchovní. Žiji zde v komunitě s dalšími studenty-scholastiky, kteří pocházejí většinou z Polska, ale jsou zde i další Češi a jeden Slovák. Panuje zde velmi příjemná atmosféra. Jsem teprve na počátku studia, ale už se zde věnujeme vývoji nejen antické filozofie, logice a teorii argumentace. Rovněž se věnujeme prohlubování spirituality nebo informacím o „praktických“ aktivitách Tovaryšstva jako je vedení škol různých typů. Od následujícího semestru budu zařazen i do jedné z konkrétních katechetických aktivit, které jsou přidělovány scholastikům. Mezi takové oblasti patří například pomoc duchovní správě chudých a vyloučených, mediální aktivity (aplikace pro mobilní telefony Modlitba na cesty).

Pocházím z rodiny ovlivněné vírou, ale nikoliv pravidelně praktikující. Přesto jsem dostal základy, které mi v dosavadním životě velice pomohly. Vystudoval jsem střední školu zaměřenou na přírodní vědy a původně předpokládal, že se vydám tímto směrem i na univerzitě. Nakonec jsem ale vystudoval politologii a Evropská studia na Karlově univerzitě. Po ukončení studia jsem byl zaměstnancem české státní správy v oblasti koordinace vztahů České republiky s institucemi Evropské unie. Určitý čas jsem rovněž pracoval v soukromém sektoru.

Zajímám se o stále o historii a nové poznatky v přírodních vědách. Již dříve jsem proto obdivoval Tovaryšstvo Ježíšovo a jeho působení, které nejen v evropské historii mělo, a stále má, velký vliv v duchovní a intelektuální oblasti. Dlouho jsem však žil životem anonymního křesťana, který se sice snaží žít dobře, ale není klasickým věřícím. K mému duchovnímu probuzení došlo díky vlivu jedné mé příbuzné, jež mi zprostředkovala vhled do hlubší a širší roviny víry. 

V té době jsem pracoval nedaleko jezuitského kostela sv. Ignáce v Praze. Zde se prohluboval můj duchovní život a začal jsem pravidelně ministrovat. Zapojil jsem se do místního velmi živého a příjemného společenství věřících. Byl jsem přiveden rovněž k duchovním cvičením sv. Ignáce zprostředkovaným p. Josefem Čunkem SJ. Jemu a dalším z uvedené farnosti jsem vděčný i za duchovní doprovázení. Ignaciánská spiritualita mě hluboce oslovila a přibližně v té době se u mě objevil zájem o zasvěcený život právě v Tovaryšstvu Ježíšovu. 

Po vstupních pohovorech jsem byl přijat do noviciátu, který předcházel současné fázi. Noviciát byl pro mě velkou duchovní školou. Proto také děkuji Bohu a Panně Marii za možnost zde hledat a prohlubovat cestu k větší slávě Boží vlastním životem.

 

Podívej se na profily dalších jezuitů!