V říjnu 2017 jsem začal studovat teologii na Papežské univerzitě Gregoriána v Římě. Studium teologie je po absolvování magisterky poslední etapou formace jezuity před přijetím kněžského svěcení. Bydlím v mezinárodní komunitě Collegio Internazionale del Gesù. Jednou z nejdůležitějších zkušeností, kterou studium teologie v Římě nabízí, je bezesporu možnost sdílet život v komunitě s lidmi prakticky ze všech koutů světa. První tříletý cyklus teologických studií na Gregoriáně se snaží nabídnout celkový základní přehled současné teologie a snaží se tak intelektuální formací připravit studenty na výzvy moderního světa. Směřovat ke kněžství ale neznamená pouze intelektuální formaci, je to především růst v láce k druhým lidem a ke Kristu. Protože knězem se nikdo nestává sám pro sebe, ale vždy jen pro druhé. To je to podstatné, o co se zde v koleji del Gesù s pomocí Boží a spolubratří snažím.

Tovaryšstvo jsem poprvé blíže poznal v Praze, kde jsem pracoval. Bylo mi tehdy kolem třiceti let a já se konečně rozhodl již déle v sobě nepotlačovat myšlenku stát se knězem, která se s větší či menší intenzitou vynořovala v průběhu mého života. Pro Tovaryšstvo jsem se rozhodnul především proto, že mne oslovila duchovní cvičení sv. Ignáce a příklad života jezuitů, které jsem v té době v Praze potkal.

Pocházím z Valašska a vyrůstal jsem v katolické rodině. Rodiče nám dětem v otázce víry ponechávali svobodu. Po přijetí prvních svátostí v dětství mne nenutili „dále chodit do kostela“ a já jsem se k víře a ke křesťanství vrátil až jako dospělý, po létech hledání toho pravého místa, kde může spočinout duše hledající Boha. Po maturitě jsem studoval obor středověká archeologie na Slezské univerzitě v Opavě. Po ukončení studia jsem nastoupil na základní vojenskou službu a poté k Policii ČR. Nejprve jsem rok sloužil na základním útvaru v Praze a potom jsem nastoupil ke Službě kriminální policie a vyšetřování, kde jsem působil ve funkci policejního komisaře. V Praze jsem také poprvé poznal jezuity. V roce 2010 jsem odešel od policie a přišel do slovenského Ružomberku, abych se stal jezuitským novicem. Po dvouletém noviciátu jsem odcestoval do německého Mnichova na tříleté studium filozofie a po ukončení studia jsem dva roky pracoval v KZŠ Nativity v Děčíně. Od října 2017 studuji teologii na Papežské univerzitě Gregoriána v Římě.

Podívej se na profily dalších jezuitů!