Noviciátní program.

Noviciát trvá dva roky. Kromě předepsaného ročního kanonického pobytu (formace) v místě noviciátu jsou různé aktivity také mimo místo pobytu. Hlavní důraz v noviciátním programu spočívá na tom, aby si novic vytvářel důvěrný vnitřní osobní vztah s Ježíšem Kristem. Velký význam má osobní modlitba, duchovní vedení a pravidelnost, při níž se upevňují nové návyky modlitby a duchovního života. Aktivity mimo noviciát, tzv. experimenty, trvají měsíc až dva a mají pomoci k sebepoznání, k získání životních zkušeností ve spojení s řeholním způsobem života.

 

Obvyklý noviciátní den tvoří tyto prvky:

Eucharistická slavnost – mše svatá

Společná ranní a polední modlitba

Osobní modlitba (rozjímání + flexorie)

Examen v poledne a večer (zpytování svědomí)

Četba Písma svatého

Duchovní četba

Instrukce (konference)

Soukromé studium

Společná rekreace

Manuální práce

 

Týdenní prvky:

Studium jazyků (angličtina, polština)

Vila (výlet po horách či jiná fyzická aktivita)

Úklid v domě a v celém objektu

Příprava k nedělní liturgii

Adorace (nebo jiná pobožnost)

Příprava obědu (sobota)

Praktické porady, organizační věci apod.

 

14denní prvky:

Rozhovor s magistrem (ratio conscientiae)

Společné hodnocení noviciátního života

Organizační setkání

 

Měsíčně:

Celodenní rekolekce (obvykle na první pátek)

 

Občasně:

Koncert, divadlo, kino, vybraný program televize

Návštěva některého z otců SJ