Být jezuitou dnes

Společnost Ježíšova

Na celém světě je okolo 16.000 jezuitů, kteří působí asi ve 120 zemích. Nenosí nějaký řeholní oděv a nemodlí se společně v chóru tak jako mniši. Nežijí v klášterech, ale prostých řeholních domech, nikoli na okrajích, ale uprostřed měst. Toto společenství přátel v Pánu, sdílející majetek, práci a modlitbu, spojuje stejná spiritualita a sliby chudoby, čistoty a poslušnosti. Jezuité žijí obvykle v menších komunitách, kde všichni spolubratři sdílejí nejen kuchyni a kapli, ale i společný život.více

Spiritualita

Hlavním pramenem spirituality jezuitského řádu je útlá kniha nazvaná Duchovní cvičení. Ignác z Loyoly ji nenapsal jen na základě své reflexe v rámci teologických studií, je především plodem jeho mystické zkušenosti, kterou zatoužil sdílet s druhými. Tato kniha překvapivě není koncipována jako teoretické pojednání o duchovním životě, není nějakou tradiční asketickou příručkou, ale spíše praktickým návodem, jak dělat měsíční duchovní cvičení nebo aspoň jejich část. více

Vize

„Pomáhat duším“ - jeden z často užívaných výrazů sv. Ignáce vyjadřuje hlavní cíl činnosti jezuitského řádu. Jezuité chtějí být lidmi pro druhé podobně jako Ježíš, jehož jméno nesou ve svém názvu. Zasazují se za šíření víry a sociální spravedlnosti, ale angažují se také v dialogu se současnou kulturou. Velkou pozornost věnují rovněž dialogu s věřícími z jiných církví, s nekřesťany, ba i s těmi, kteří se neidentifikují s žádnou náboženskou institucí.

Kdo jsme a co děláme?

 

Kde se momentálně nacházím ve Společnosti, co dělám, co je můj úkol. Sám vězím někde v té etapě života svatého Ignáce – nemůžeme žít jiný život než náš zakladatel – kdy zaslechne, že mu bude Bůh přízniv; jsem kantor ve škole s povinnostmi, které z toho plynou, jako u každého jiného kantora v konkurenčním státním sektoru; snažím se stát na straně chudých (básníků, čtenářů osvědčených knižních titulů a ctitelů Ježíšových tajemství).

Proč jsem se rozhodl vstoupit do Společnosti, co mě na ní přitahovalo a jak jsem na tom teď. Jedině Socialistický svaz mládeže a jiné řeholní společnosti vyvíjely invazivní volební nátlaky, od propagace po dravou reklamu, a pouze SJ tehdy stálo tiše opodál: to bylo pro naprosto věrohodné. Za dar povolání jsem pořád vděčný.

Jaký je můj příběh před vstupem (co jsem dělal, čím jsem byl, případně chtěl být) a jaký po vstupu: Jen ateisti vědí, kdo je Bůh, co právě udělal a co neudělal, sám se to zatím jen pokouším poznávat.

O ignaciánské modlitbě

 

Podívej se na profily dalších jezuitů!