Řeholní povolání je třeba nejprve poctivě rozlišit. V tomto procesu může člověku prospět několik různých možností. Zájemce může požádat některého jezuitu, ke kterému má důvěru, o rozhovor nebo i delší individuální duchovní doprovázení. Řád také pravidelně pořádá duchovní víkendy Jezuitou dnes, které zájemcům ve věku od 18 do 35 let nabízejí seznámení s životem v jezuitském řádu, a to formou neformálního setkání, besed, diskusí, osobních rozhovorů a společné modlitby s členy řádu. Velmi vhodné je zúčastnit se alespoň kratšího kurzu ignaciánských exercicií a zaměřit se v nich na volbu životního povolání. Po domluvě s provinciálem může také zájemce před vstupem do řádu pobýt nějaký čas v jedné z jezuitských komunit, zvláště pokud předtím neměl možnost se s řádem blíže seznámit.

Když se někdo rozhodne vstoupit do jezuitského řádu, požádá o to písemně místního provinciála. Ten určí čtyři zkušené jezuity, tzv. examinátory, a ti s ním záležitosti duchovního povolání projednají. Během tohoto „examenu“ prozkoumají, nakolik je zájemce pro jezuitský řád vhodný a zda je jeho motivace ke vstupu dostatečná. Na základě jejich posudků provinciál rozhodne o přijetí nebo odmítnutí přihlášky. První etapou formace před noviciátem je kandidatura, která může být poměrně krátká, ale může být z rozhodnutí představeného prodloužena. V některých provinciích musejí zájemci z různých důvodů absolvovat tzv. prenoviciát.