Po skončení „magisterky“ následuje obvykle tříleté nebo čtyřleté studium teologie, na jejímž konci se scholastik spolu s představenými rozhoduje o přijetí svěcení. Po ukončení studia v zahraničí (čeští jezuité nejčastěji absolvují základní kurz teologie na Gregoriánské univerzitě v Římě) je scholastik poslán, aby opět pracoval na nějakém jezuitském díle. Pokud se má stát knězem, přijme nejprve jáhenské a potom i kněžské svěcení.

Jiří Hebron

Třetím rokem studuji teologii v Římě. Po své první konverzi jsem se začal ptát, co se to vlastně stalo a zda mohu svoji zkušenost sladit s rozumem, který se vzpíral přijmout ji. To mne vedlo k četbě, rozhovorům, studiu, sebepoznávání a dlouhému pochybování, které šlo ruku v ruce s tímto procesem. Byla to léta hledání, vnitřních bojů, dlouhých období neklidu, které mne vedly dále a dále v mém tázání. Díky tomuto procesu jsem narážel na knihy, lidi, spiritualitu, která začala mít více konkrétní podobu. Více

Petr Hruška

V říjnu 2017 jsem začal studovat teologii na Papežské univerzitě Gregoriána v Římě. Studium teologie je po absolvování magisterky poslední etapou formace jezuity před přijetím kněžského svěcení. Bydlím v mezinárodní komunitě Collegio Internazionale del Gesù. Jednou z nejdůležitějších zkušeností, kterou studium teologie v Římě nabízí, je bezesporu možnost sdílet život v komunitě s lidmi prakticky ze všech koutů světa. Více

Samuel Privara

Studuji druhý ročník teologie ve španělském Madridu, kde jsem byl poslán po třech letech studia filozofie v Mnichově. Začátky byly těžší, ne sice z jazykových důvodů, spíše těch kulturních (a počasí). Po prvním roce se nicméně cítím jako ryba ve vodě, Madrid se pro mě stal novým domovem. Bydlím na severu Madridu v mezinárodní komunitě o 19 členech, kde, jak to tak již v jezuitských domech bývá, bydlí Jezuité z (téměř) celého světa. Více