Po noviciátu, který se zaměřuje především na duchovní růst a studium řádových pramenů, následuje intelektuální formace. Dlouhá léta vzdělávání by měla být doprovázena vědomím, že vědění a duchovní život se navzájem doplňují. Studium nemá být orientováno na vlastní cíle, ale především na budoucí pastorační působení. Proto má už samo studium apoštolský rozměr. Prvním důležitým úkolem po složení prvních slibů je zpravidla tříleté studium filozofie na zahraničních vysokých školách řádu. Mladí čeští jezuité obvykle absolvují tuto etapu formace v Mnichově nebo v Krakově. Studium zpravidla končí dosažením titulu bakaláře filozofie. Během letních prázdnin mají jezuitští scholastici příležitost si trochu odpočinout, absolvovat osmidenní duchovní cvičení, ale často také zdokonalují své jazykové schopnosti nebo pomáhají v jezuitských komunitách.

Prokop Janda

Třetím rokem studuji filozofii v Krakově. Jsem tedy na počátku intelektuální formace ke kněžství. Mým úkolem je skrze studium rozvíjet svůj rozum. Učím se naslouchat nejrůznějším myšlenkám všech dob, abych potom efektivněji sloužil v hlásání evangelia a jeho přizpůsobování lidem, ke kterým budu poslán.více

Václav Novotný

Nyní jsem ve fázi formace, která se nazývá scholastikát. Mým hlavním zadáním je studium. Momentálně studuji filozofii na jezuitské univerzitě Ignatianum v Krakově. Jezuité mají po celé Evropě několik formačních center, která jsou ve většině případů mezinárodní a Krakov není výjimkou.více

Vojtěch Fojt

Jmenuji se Vojtěch Fojt a narodil jsem se v roce 1995. Vyrůstal jsem ve vesnickém prostředí v Moravském krasu, jehož jeskyně mi samozřejmě přirostly k srdci. Školu jsem navštěvoval v nedalekém Blansku a vždy jsem měl dobré vztahy s učiteli, jelikož byli nadšení mým zájmem o všechno. Od mládí jsem se totiž…více

Samuel Prívara

Momentálně studuji poslední, třetí, ročník filozofie v německém Mnichově. Žiji v mezinárodní komunitě složené z Němců, Švýcarů, Američanů, Maďarů, Litevců, Italů a spousty dalších hostů jiných národností. Toto místo mi umožňuje poznání jiných kultur a jazyků, vyžaduje samozřejmě ale i velikou otevřenost a flexibilitu.více