Doba formace je v jezuitském řádu poměrně dlouhá. Dělí se na tři „probace“ neboli tři období zkoušky. První etapa je individuální a nazývá se kandidatura. Obvykle trvá jen několik dní či týdnů, které se navíc započítávají do dvou let noviciátu. Období druhé zkoušky trvá od noviciátu až do třetí probace. Po ní následují poslední sliby a těmi končí základní formace nového člena. Jezuité by však měli usilovat o stálou formaci po celý svůj život.

V průběhu dvou noviciátních let by se novic měl rozhodnout, jestli chce pokračovat v další formaci jako bratr, nebo tzv. scholastik - tj. kandidát na budoucí kněžské povolání. Formace v noviciátě se v případě bratří nijak výrazně neliší od formace ostatních noviců. Další formace řeholních bratří je však obvykle jiná než formace budoucích kněží. V současnosti - zvláště v Evropě a USA - často vstupují do řádu s rozhodnutím stát se bratrem lidé, kteří mají již vysokoškolské vzdělání a chtějí se v dané oblasti i dál angažovat. O délce a průběhu formace individuálně rozhoduje provinciál.

Před noviciátem

Řeholní povolání je třeba nejprve poctivě rozlišit. V tomto procesu může člověku prospět několik různých věcí. Zájemce může požádat některého jezuitu, ke kterému má důvěru, o rozhovor nebo i delší individuální duchovní doprovázení.

více

Noviciát

Přijetím do noviciátu se daný kandidát stává novicem. Během tohoto dvouletého období se věnuje především modlitbě a meditaci, snaží se uspořádat svůj život, ale také lépe poznat spiritualitu a historii řádu.

více

Filozofie

Po noviciátu, který se zaměřuje především na duchovní růst a studium řádových pramenů, následuje intelektuální formace. Dlouhá léta vzdělávání by měla být doprovázena vědomím, že vědění a duchovní život se navzájem doplňují.

více

Magisterka

Takzvaná magisterka je doba mezi studiem filozofie a teologie. Slovo pochází z latinského magisterium. Jde o odkaz na dřívější tradici - scholastici během tohoto období vždy vyučovali na středních školách

více

Teologie

Po skončení „magisterky“ následuje obvykle tříleté nebo čtyřleté studium teologie, na jehož konci se scholastik spolu s představenými rozhoduje o přijetí svěcení.

více

Třetí probace

Po určité době je mladý jezuita provinciálem vyslán na „třetí probaci“. Někdy se o této etapě mluví jako o třetím roku noviciátu, protože má velmi podobnou strukturu.

více